Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Verneombud: Medvirkning i endringsprosesser

Som hovedverneombud i en kommune fikk jeg flere henvendelser fra verneombud ute på arbeidsplassene som handlet om omorganiseringer og omstillinger. De opplevde å komme for seint inn i prosessen.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Som en konsekvens av at verneombudene kom seint inn i prosessen, fikk de ikke kommet med innspill slik de ønsket. Lovverket som skal sikre verneombudene og de tillitsvalgte medvirkning finnes, men ble ikke alltid fulgt.

Vi har en HMS-rådgiver i kommunen, som jeg da valgte å kontakte. Ideen om å lage en brosjyre – «Veileder» – som et hjelpemiddel for både ledere, verneombud og tillitsvalgte i endringsprosesser, ble til.

Formålet med «Veilederen» er å bidra til at det gjennomføres gode endringsprosesser som sikrer at tillitsvalgte og verneombud er med. De skal kontaktes så fort man vurderer en endring. To viktige elementer i brosjyra er blant annet informasjon til alle ansatte og behovet for en risikovurdering.

Informasjon

Det er viktig med god og nok informasjon til ansatte i endringsprosesser. Det kan bidra til å forebygge usikkerhet. Informasjonen må være saklig og åpen, og komme regelmessig. Da for eksempel i form av møter, referater, e-post og lignende. Arbeidsgiver har også ansvar for å informere ansatte som er i permisjon, er sykmeldt eller lignende.

Risikovurdering

Risikovurdering av arbeidsmiljøet i forbindelse med omstilling er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det skal gjøres en risikovurdering ved de sider av driften som kan ha negative og/eller skadelige konsekvenser for både arbeidsmiljøet og den enkelte ansatte. Risikovurdering av arbeidsmiljøet skal gjøres før og etter endring.

Denne brosjyra med veiledning oppleves som et godt hjelpemiddel ute, blant både ledere, verneombud og tillitsvalgte. God informasjon til alle, tidlig involvering av verneombud og tillitsvalgte har medført mer «ro og trygghet» under prosessen. Det er også lettere for alle ansatte og komme med gode innspill til ledelsen.

Ønsker du «Veilederen» – kontakt gunn.krogstad@ralingen.kommune.no

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)