Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Robotene kommer!

– Trepartssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Med dette poenget åpnet Mette Nord digitaliseringskonferansen «Samarbeid om digital kompetanse» i begynnelsen av mars.

s5.jpg
Optimistiske: Prosjektleder Liv Solveig Alfstad og HTV i Fagforbundet Nordre Land, Anne Lise Olsen et godt trepartssamarbeid og jobber sammen digitalsering av kommunen. (Foto: Camilla Bendixen)

Fagforbundet mener nøkkelen til en god digital utvikling i kommunene henger sammen med at medlemmene våre er med på å bestemme og styre utviklingen, sammen med arbeidsgiver og politikere.

Hensikten med det nye nasjonale programmet er å skape forståelse i kommunene for at framtiden er digital. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i arbeidslivet står bak satsingen. Interessen er stor, med mange søkere.

– De kommunene som hadde et godt trepartssamarbeid å vise til og potensiale i sine prosjekter, kom gjennom nåløyet, forteller Bjørn Pettersen, leder av omstillingsenheten i Fagforbundet.

– Nordmenn er i verdenstoppen på digital modenhet. Nå skal kommunene i programmet utvikle gode strategier og vise vei for omstilling til ny teknologi. Resultatene skal deles med resten av landet på den digitale læringsplattformen komdigi.no, forteller Pettersen.

Hva betyr dette for deg?

Jobber du i kommunen, så er du sikkert allerede i gang, men det vil bli stadig mer teknologi. Dette kan gjøre arbeidshverdagen lettere. Robotene kan overta mange av de oppgavene som har gitt slitasjeplager. Muligens vil en del logistikk og administrative oppgaver, som vi nå bruker mye tid på, digitaliseres og gi oss mer tid til elever, eldre, barnehagebarn og resten av innbyggerne våre. Kanskje er dette en dreining mot å få brukt fagkompetansen vår bedre og der den trengs?

Flere jobber, nytt innhold

Mette Nord understreket at jobbene våre ikke står i fare for å bli digitalisert bort. Tvert imot vil det mest sannsynlig bli flere jobber, men de vil endre seg fra det vi kjenner til i dag. En fersk undersøkelse utført av Fagforbundet viser at medlemmene er positivt innstilt til omstillingen og ønsker digitaliseringen velkommen. De opplever derimot ikke å få den kompetansehevingen de trenger for å takle de nye jobbene.

Tankesmien Agenda har skrevet rapporten: Robotene kommer – hva svar-er offentlig sektor? Her legges det fram anbefalinger for hvordan teknologiske endringer skal bidra til en bedre og sterkere velferdsstat i framtiden. Fagorganisasjonene oppfordres til å være pådrivere for en kompetansepolitikk som omfatter krav om kompetansekartlegging, en kostnadsmodell for etter- og videreutdanning, og tillitsvalgtes rolle som pådrivere for retningen den digitale utviklingen skal ta.

Godt samarbeid er det beste utgangspunktet

Nordre Land er en av kommunene som har blitt tatt opp i prosjektet.

– Vi har et godt forankret trepartssamarbeid og er opptatt av den strategiske lederutfordringen som ligger i digitaliseringa, sier prosjektleder Liv Solveig Alfstad. Hun forteller at prosjektet har to retninger. Internt skal de jobbe med effektivitet og hvordan ivareta de ansattes arbeidsoppgaver gjennom kompetanseheving og samarbeid. Eksternt skal de jobbe med digitalt førstevalg for innbyggerne.

HTV i Fagforbundet Nordre Land, Anne Lise Olsen, er opptatt av at roboter ikke kan erstatte de varme hendene. Vi vil alltid trenge menneskelig kontakt. I tillegg er hun opptatt av rollen som vaktbikkje.

– Jeg er positiv og ser at digitalisering åpner for mange gode løsninger for ansatte og brukere. Men vi skal ha med oss arbeidsmiljøloven så både nye jobber og effektivisering ikke går utover de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Dette klarer vi å løse fordi vi har et god trepartssamarbeid i kommunen, avslutter Anne Lise Olsen.

 

Les mer om programmet

«Samarbeid om digital kompetanse»komdigi.no – og les Agendarapporten «Robotene kommer – hva svarer offentlig sektor?»Fagbladet.no

 

 

 

 


 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)