Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Forventninger og forbedringer

Tillitsvalgte fra 53 kommuner i programmet Sammen om en bedre kommune, var samlet på Gardermoen i februar. Det ligger både muligheter og utfordringer foran de tillitsvalgte som skal i gang med lokalt utviklingsarbeid i kommunene sine.

Jan Dennè
Seksjonsleder SHS i Buskerud. (Foto: Camilla Bendixsen)

– Den største forventningen vi har til programmet er at Ørland kommune skal få et bedre omdømme. De siste åra har det vært dårlig og stort sett alt som har kommet i media om kommunen har vært negativt. Dette håper vi å snu med kompetanseheving og arbeidet med å få til heltid i kommunen. Vi har også tro på et bedre trepartsamarbeid i kommunen, nå som vi har fått ny rådmann. Hun heter Gunn Røstad, og har jobbet i Kvalitetskommuneprogrammet. Gunn har dratt inn oss tillitsvalgte, mer enn vi noen gang har vært vant til. Nå holder det at vi ser på politikerne med et strengt blikk når de kommer med et dumt utsagn, sier Unni Torp Steen, HTV i Ørland kommune, og smiler.

Torp Steen og gjengen fra Ørland er veldig entusiastiske.
– Dette har vært helt fantastisk. Vi kjenner oss så godt igjen i det som blir sagt, både det negative og det positive. Og ikke for å skryte, men vi har et veldig godt samarbeid med de andre hovedtillitsvalgte i kommunen. Det var det ikke kultur for før. Jeg tok med meg en arbeidsform fra Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Der møttes alle hovedtillitsvalgte i kommunen en til to ganger i måneden. Nå kan jeg bare sende ut en e-post, så møtes vi alle og diskuterer aktuelle saker, sier Torp Steen.

Motivasjon
Jan Denné er seksjonsleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Buskerud og har ansvar for Sammen om en bedre kommune i fylkesstyret.
– Min rolle blir å motivere kommuner til faktisk å bli med i programmet. Denne samlingen har gitt meg mer innsikt i programmet. I tillegg har det vært nyttig å være tett på en av kommunene i fylket mitt som er med i programmet. For at jeg skal øke kompetansen min så er dette er must, sier Denné,

– Jeg skal være en ressurs for kommunene, men samtidig er det viktig at jeg får delta på de samlingene hvor fagforeningene er. Da får jeg den samme informasjonen og den samme kompetansen som de andre.
Erfaringen min fra Kvalitetskommuneprogrammet var at fylkeskretsen var veldig på sidelinja. Hvis det skal være en rød tråd fra nederst til øverst, så må fylkeskretsen dras mer med. Da må vi være tilretteleggere og ta ansvar sånn at fagforeningene får gjort den jobben de skal i forhold til prosjektet, sier Denné.

Nyttig gruppearbeid

I løpet av samlingen ble det jobbet mye i grupper.
– Det kom mange gode innspill i det gruppearbeidet vi hadde med alle i fylkeskretsene i forhold til de erfaringene vi hadde fra Kvalitetskommuneprogrammet. Det er viktig at vi får informasjon om hva som skjer i programmet og de lokale prosjektene, slik at også vi kan møte opp og få kompetansepåfyll. Ellers klarer vi ikke å være en ressurs, avslutter Denné.

Det var mange motiverte tillitsvalgte som deltok på samlingene Omstillingsenheten hadde på Gardermoen i februar og vi gleder oss til å følge arbeidet videre.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)