Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nøkkelord: omstilling

13 artikler med nøkkelord «omstilling»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 13 av 13

Folkemøte om konkurranseutsetting i Trysil

Bjørn Kristian Rudaa
Fagforbundet Trysil arrangerte 23. mai et folkemøte om konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Les mer


Robotene kommer!

Optimistiske: Prosjektleder Liv Solveig Alfstad og HTV i Fagforbundet Nordre Land, Anne Lise Olsen et godt trepartssamarbeid og jobber sammen digitalsering av kommunen.
– Trepartssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Med dette poenget åpnet Mette Nord digitaliseringskonferansen «Samarbeid om digital kompetanse» i begynnelsen av mars. Les mer


Seminarrekke for nye kommuner

Trepartssamarbeid er en del av del
I samarbeid med partene i arbeidslivet inviterer Kommunaldepartementet kommuner som skal slå seg sammen til en seminarrekke om utviklingsarbeid. Les mer


Verneombud: Medvirkning i endringsprosesser

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Som hovedverneombud i en kommune fikk jeg flere henvendelser fra verneombud ute på arbeidsplassene som handlet om omorganiseringer og omstillinger. De opplevde å komme for seint inn i prosessen. Les mer


Samarbeidskultur mot privatisering

– Utviklingen av lokalt trepartssamarbeid og en samarbeidskultur har kanskje vært den største innovasjonen innenfor ledelse og administrasjon i kommunesektoren på mange år. Les mer


Veileder i trepartssamarbeid

Fagforbundet har som mål at trepartssamarbeid skal bli en arbeidsmetode for utvikling av offentlig sektor. Les mer


Veileder i trepartssamarbeid

Fagforbundet har som mål at trepartssamarbeid skal bli en arbeidsmetode for utvikling av offentlig sektor. Les mer


Jobben ligger foran oss

Fra Omstillingsenheten (f.v.) Bjørn Pettersen, Dag Christiansen, Anne K. Grimsrud, Kristen Dalby og Torstein Amdal.
Det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune er en viktig arena for Fagforbundet. Målet er at trepartssamarbeid skal være arbeidsmetode i hele offentlig sektor. Nå er det ett år og knappe tre måneder igjen av programmet. Les mer


Bok om modellkommune-metodikken

Anne-Grethe Krogh er
leder av Omstillingsenheten i Fagforbundet. Hun gleder seg til boklansering med erfaringer fra modellkommunejobbing og trepartsamarbeid.
– Dette er den eneste arbeidsmetoden som tar på alvor de ansattes kompetanse og legger til rette for jobbing på tvers i organisasjonen. Det sier leder for Omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh når hun oppsummerer Fagforbundets erfaringer med... Les mer


Forventninger og forbedringer

Tillitsvalgte fra 53 kommuner i programmet Sammen om en bedre kommune, var samlet på Gardermoen i februar. Det ligger både muligheter og utfordringer foran de tillitsvalgte som skal i gang med lokalt utviklingsarbeid i kommunene sine. Les mer


Lokaldemokratiet vert sterkare

Det er dei lokal løysingane som er best, seier Anne Grethe Krogh, leiar i Omstillingseininga.
Når alle har eit eigedomsforhold til det dei gjer, aukar kvaliteten og nærværet. Det slår ein evalueringsrapport om kvalitetsarbeidet i kommunane fast. Les mer


Over med overkjøring i Moss

Jorunn Ek Dahlgren, Frank Bergflødt og Nils-Jørgen Kraft håper på bedre dialog med kommuneledelsen.
De hjemmebaserte tjenestene i Moss kommune er inne i en omfattende omstillingsprosess. De tillitsvalgte håper nå at de vil få større mulighet til å påvirke omstillingen enn de hittil har hatt. Les mer


Omorganisering? Vi skal med. Nå!

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Rådmannen skal få lov til å tenke tanken ut, men så bør han eller hun innkalle de tillitsvalgte til drøftingsmøte. Dere skal nemlig inn så tidlig som mulig. Les mer


Vis 10 25 artikler per side 1 - 13 av 13
Til toppen

Nøkkelord (skjul)