Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nei til norsk våpenhandel med Israel

Trygve Brekke fra Norsk-Israelsk Handelskammer sa til NRK i januar de ønsker å opphevet forbudet mot eksport av militært materiell til Israel. Jørund Rytman, stortingsrepresentant for FrP støtter forslaget.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp mener norsk regelverk for eksport av våpen og militært materiell må styrkes, ikke svekke
– Det er oppsiktsvekkende at Norsk-Israelske Handelskammeret og Rytman ser bort ifra at Israel håndhever en brutal okkupasjon som har vart i nesten 50 år med gjentatte brudd på folkeretten. Liberalisering av eksportforbudet vil kunne føre til at Norge blir medskyldig i disse bruddene, sie  Stein Guldbrandsen (AU).
Norge tillater ikke salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, borgerkrig eller risiko for krig.
– Vi må styrke kontrollen over norsk våpeneksport, ikke uthule det regelverket vi har, fortsetter Guldbrandsen. Norsk krigsmateriell blir brukt mot sivile i Gaza. Dette skjer både gjennom at land Norge eksporterer til, først og fremst USA, selger disse varene videre til Israel, og gjennom at norske våpenprodusenter i utlandet eksporterer direkte til Israel.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)