Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Utvalg vil lette ideelles pensjonsgjeld

Et utvalg forslår at staten skal dekke gamle pensjonsforpliktelser for ideelle organisasjoner i helse og sosialsektoren. – Bra, sier Fagforbundet.

Opparbeidede pensjonsrettigheter i ideelle virksomheter bør tas over av staten. Bilde er fra en 1. mai demonstrasjon 2014 i Sarpsborg. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Det såkalte Hippeutvalget ble satt ned at regjeringa for å se på historiske pensjonsforpliktelser for de ideelle tilbudene. Disse forpliktelsene er penger som skal utbetales i framtida, og som som er opparbeidede rettigheter. I sum utgjør dette flere milliarder kroner.

– Vi er glade for utvalgets forslag. Det bidrar til mer forutsigbare rammevilkår for ideelle virksomheter. Etter vårt syn legger utvalget et godt grunnlag for trygge og gode pensjoner i denne sektoren, også i framtida, sier spesialrådgiver Pål Skarsbak.

Hippeutvalget forslår at staten dekker disse historiske kostnadene. Begrunnelsen er at det i utgangspunktet var det offentlige som satte som betingelse at ideelle skulle ha pensjonsordning, lik den i offentlig sektor. Både ordningen i seg selv og regnskapsreglene har ført til at de økonomiske forpliktelsene knyttet til framtidig pensjon, har vokst kraftig de seinere år. Reallønnsvekst, lave renter og økende forventet levealder har bidratt til at pensjonsforpliktelsene har blitt høye.

Fakta

Hippeutvalget er bedt om å se på virksomheter innenfor helse og sosial som har avtale med staten. Utvalget foreslår at opptjente pensjonsrettigheter i ideell sektor skal overføres til Statens pensjonskasse (SPK). Det foreslås at de ideelle sykehusene og Kirkens familievern skal beholde sin nåværende ordning og kompenseres fra år til år som nå.

Utvalget foreslår blant annet:

  • Staten skal ta ansvaret for de historiske pensjonskostnader i ideell sektor
  • Ansvaret for pensjonsrettighetene i ca 100 virksomheter i psykiatri, rus, rehabilitering, barnevern med ca. 16 000 ansatte overføres til SPK
  • De 12 ideelle sykehusene og 19 familievernkontorene kompenseres for pensjonskostnader fra år til år slik som i dag.
  • Løsningen er mulig innenfor Norges EØS-forpliktelser

Utfordringer

Utvalget så bare på helse- og sosialtjenester gitt etter avtale med staten. Det betyr at en rekke ideelle tilbud ikke er omtalt i rapporten. Det gjelder tilbud som gis etter avtale med kommuner.

– Dersom utvalgets forslag går gjennom har vi kommet langt på vei, men vi er ikke i mål. Problemstillingen er nøyaktig den samme for de ideelle virksomhetene som har avtaler med kommuner og fylker. Skal vi få løst dette, må også de få en ordning som løfter bort gamle pensjonsforpliktelser, sier Pål Skarsbak i Fagforbundet.

 

 

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)