Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Urettferdig uførereform

I årene som kommer vil mange få store kutt i uførepensjonen sin på grunn av en ny, urettferdig regel som rammer hardt de som gradvis mister arbeidsevnen.

Urettferdig og galt
- Den nye uførereformen innebærer at en person som går fra helt frisk til helt ufør, kommer bedre ut enn en person som gradvis blir dårligere og mister arbeidsevnen litt etter litt, forteller spesialrådgiver i Fagforbundet Steinar Fuglevaag. (Foto: Geirmund jor)

Reglene for uførepensjon for offentlig ansatte ble endret med virkning fra første januar i fjor. Ikke bare skiftet ordningen navn fra uførepensjon til uføretrygd, men den ble også mye dårligere for mange. Særlig rammet endringen dem som allerede var delvis uføre. Fram til ordningen ble lagt om, var grunnlaget for beregning av pensjon alt du hadde tjent fram til da. Nå er reglene slik at om du har vært for eksempel 30 prosent ufør i noen år, og uføregraden øker slik at du blir 100 prosent ufør, får du ny uføretrygd bare for den «friske» 70-prosentstillingen. Det betyr store tap for mange.

Må endres

Det samme skjer for dem som har gått på arbeidsavklaringspenger (AAP) i mange år og så går over på uføretrygd. Da er det AAP som er grunnlag for å beregne trygd, og ikke lønna fra den gang vedkommende var frisk og i arbeid.

– Dette er urettferdig og galt. Det vil for eksempel innebære at en person som går fra helt frisk til helt ufør, kommer bedre ut enn en person som gradvis blir dårligere og mister arbeidsevnen litt etter litt. Det skjer selv om de to i utgangspunktet hadde samme lønn og like lang opptjening. Vi i Fagforbundet har tatt dette opp med Arbeids- og sosialdepartementet, forteller spesialrådgiver i Fagforbundet Steinar Fuglevaag. Han legger til at han ikke tror dette er en tilsiktet politikk.

Skjedd før

– Vi hadde et liknende tilfelle i saken om samordning av uføretrygd mellom NAV og tjenestepensjonsordningen for de yrkesgruppene som har særaldersgrense. Der opplevde folk å gå ned med mange tusen i måneden, fordi en hadde uførepensjon i den ene ordningen og alderspensjon i den andre. Dette tok vi opp, reglene ble rettet opp og folk fikk etterbetalt. Det skulle egentlig bare mangle, sier Fuglevaag.

Det ble laget en regel da den nye ordningen med uføretrygd kom som skulle sikre at ingen fikk kutt i trygden på grunn av de nye reglene. Problemet med denne regelen er imidlertid at den bare gir beskyttelse i kort tid. Etter 2017 er overgangsfasen over. Da vil folk merke kuttene enda hardere enn i dag.

Står sammen

– Vi samarbeider med de andre fagforbundene i offentlig sektor, og en samlet fagbevegelse står bak kravet om å få gjort noe med urettferdighetene. Vi har også en protokoll mellom KS og arbeidstakerne om at vi skal følge dette opp i felleskap. Det gjør meg optimistisk på vegne av de som blir rammet, avslutter spesialrådgiver Steinar Fuglevaag.

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)