Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Pensjonskamp på LO-kongressen

– Pensjonsordningene er under press. Det er viktigere enn noensinne at kongressen står samlet i kampen for gode og trygge pensjoner til alle, sier Jan Helge Gulbrandsen (AU).

LO-kongressen
Vedtakene som gjøres på LO-kongressen er viktige for hele det norske samfunnet. (Foto: LO)

Gulbrandsen foreller at Fagforbundet fikk inn nesten 50 forslag, bare om pensjon, som innspill og krav til LOs handlingsprogram for de neste fire årene.

lodebatthefte

Nå har både AU og forbundsstyret behandlet forslagene og snart skal de videre til forbundets høyeste organ mellom landsmøtene – landsstyret. Landsstyret vedtar hvilke forslag som går videre til LO.

Bærebjelken

– Vårt mål er at alle skal kunne leve et anstendig liv som pensjonister. Her er folketrygden en viktig faktor. Vi må jobbe for å utvide og styrke folketrygden og slå tilbake alle forsøk på å bygge den ned. Folketrygden skal være bærebjelken i pensjonssystemet, sier han.

 Ikke alle innsendte forslag ble tiltrådt, som det heter, av forbundsstyret. Det var for eksempel en rekke forslag som gikk på at pensjonsordningen i offentlig sektor ikke skulle endres i det hele tatt. 

– Jeg skjønner at mange vil forsvare og kjempe for dagens ordning som er og har vært en god ordning for de aller fleste, men da må vi i realiteten skrote hele pensjonsreformen og det er det ikke noe flertall for på Stortinget. Jeg tror ikke det er så lurt å sette seg umulige mål. Det bør være slik at samlet pensjon ved 67 års alder ved en normal yrkeskarriere skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn, sier han.

Jan Helge Gulbrandsen, arbeidsutvalget i Fagforbundet på forrige LO-kongress.
Jan Helge Gulbrandsen, arbeidsutvalget i Fagforbundet på forrige LO-kongress. (Foto: Fagforbundet)

Tariffestet eller i lov

Levealdersjusteringen, som kom med pensjonsreformen, betyr at yngre folk må jobbe i flere år for å få samme pensjon. Da vil det være en fordel at du tjener opp pensjon for alle årene du jobber. Pensjonsordningene må være mest mulig forutsigbare, livsvarige, kjønnsnøytrale og kollektive, samtidig som arbeidsgiver må ta sin del av risikoen.

Dette gjelder selvsagt i både privat og offentlig sektor, selv om problemstillingene er ulike. I privat sektor er utfordringen å forbedre de ordningene som allerede finnes, mens vi i offentlig sektor skal utvikle en helt ny løsning.

– Vi må jobbe for å øke minstenivået for innskuddene i innskuddsordningene. I tillegg må vi forsvare avtaleretten på pensjon der dette er tariffavtalt eller lovregulert, og kjempe for at flere deler av arbeidslivet får forhandlingsrett på pensjon gjennom tariffavtalene, sier Gulbrandsen.

Tidlig ut av arbeidslivet

Et av problemene er å tilrettelegge pensjonsordningene slik at de som av ulike grunner går tidlig ut av arbeidslivet, får en pensjon som gjør dette til et reelt og realistisk alternativ. En annen viktig sak er uførepensjonen. Det må etableres gode uføreordninger i alle tariffområder. I privat sektor er det mange som ikke har uføreordninger. Også på vårt hovedområde, offentlig sektor, har mange opplevd at omleggingen av uføreordningen som kom i 2015 har skapt store problemer.

Les mer om LO-kongressen 2017

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)