Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fare for streik blant ansatte i Akasia

Fagforbundet har i dag levert plassfratredelse for totalt 94 medlemmer i Akasia, hvorav de fleste er barnehageansatte. Det er uenighet om de ansattes pensjon som kan utløse en streik om ikke mekling fører til enighet 4. mai.

Illustrasjon: «Det er den uhørt høye profitten vi vil til livs. Det at noen beriker seg på offentlige overføringer som igjen kommer fra skattepengene til folk flest», skriver artikkelforfatteren. (Foto: Fagforbundet)

Seksti av de Fagforbundet har meldt plassfratredelse for er ansatt i Akasia Barnehage AS og fordelt på i alt sju barnehager i Bergensområdet.

De resterende 34 er i Akasia Eiendomsforvaltning AS og Akasia Kirke og Gravplass AS. 

Bytte av arbeidsgiverorganisasjon

Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Halvparten av barnehagene i Akasia kommer fra PBL-området, mens den andre halvdelen kommer fra KA-området.

Medlemmer innen kirke, gravplass og eiendomsforvaltning kommer alle fra KA-området. 

Ikke bare Fagforbundet sin kamp

Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og en utløsende faktor.

Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet førte ikke fram.

I tillegg til Fagforbundet har Utdanningsforbundet, Delta og Lederne medlemmer i de tre virksomhetene

Akasia Barnehage AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS og Akasia Kirke og Gravplass AS.

Alle Fagforbundet sine medlemmer som omfattes av plassfratredelsen er informert.

 

Kan bli streik i barnehager i Bergen  (utdanningsforbundet.no) 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)