Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Et ja til ny tjenestepensjon er å sikre unge en god pensjon

– Den ordningen som er framforhandlet er en god ordning, særlig for de som er unge i dag, var budskapet på den første i rekka av konferanser om ny, offentlig tjenestepensjon.

pensjonskonferanse3.jpg
Steinar Fuglevaag fra Fagforbundet og Ingerid Marie Utvik fra NTL dro fullt hus på pensjonskonferansen i Oslo (Foto: © 2018 Per Flakstad)

Det sa LOs 2. nestleder Roger Haga Heimli da han avsluttet pensjonskonferansen 5. april i Oslo. Dette er den første av i alt ni konferanser spredd på de største byene i Norge. Haga Heimli svarte på spørsmål fra salen om hva som ville skje ved et nei.

Sier vi nei, så blir det nei

Nestleder i LO, Roger Haga Heimli.
Nestleder i LO, Roger Haga Heimli. (Foto: Fagforbundet)

– Da beholder vi dagens ordning, med de store negative konsekvensene det vil ha for de unge. Det blir ingen ny forhandling. Sier vi nei, vil vi bli møtt med et skuldertrekk fra motparten og et kort "neivel", sa han.

Både Roger Haga Heimli og de to ekspertene Steinar Fuglevaag fra Fagforbundet og Ingerid Marie Utvik fra NTL brukte tid på å gå igjennom virkningene av levealdersjustering.

Kampen mot levealdersjustering må skje på Stortinget

– Da partiene på Stortinget innførte levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon i pensjonsforliket i 2005, fjernet de i realiteten garantien på to tredeler av lønna i pensjon med tretti års opptjening. Levealdersjustering vil slå inn i både ny og dagens ordning. Dette er ikke en avstemning om levealdersjustering eller ikke, men om en ordning som demper effekten av levealdersjusteringen bedre enn i dag.
Det er lett å si seg enig i at det vil gjøre at de som er unge i dag og som må gå av tidlig, får en lav pensjon, men slik blir det i både ny og gammel ordning. Kampen mot den usosiale levealdersjusteringen er viktig, men det er en politisk kamp som må tas på Stortinget. Vi i fagbevegelsen er allerede i gang med samtaler med de ulike partiene om dette, sa Ingerid Marie Utvik.

Å ikke gjøre noe, er det verste vi kan gjøre for de unge

Utvik viste en rekke eksempler som alle gir det samme bildet. Både i ny og gammel ordning vil en person født i 1993, komme dårlig ut. Forskjellen ligger i at det går fortere å jobbe seg opp til en bra pensjon i den nye ordningen. I et av eksemplene må man jobbe over fem år mindre, for å komme opp i en pensjon på 66 prosent av lønna. Du finner eksemplene på fagforbundet.no/pensjon.

Likner privat AFP, men mye bedre

Steinar Fuglevaag tok for seg resultatet av forhandlingene.

 – Vi kom langt, lenger enn vi hadde håpet, selv om vi alltid kunne ønsket mer. På en rekke områder er dette bedre enn vi fikk forrige gang, sa han.

Han trakk fram flere eksempler.
– Vi har fått en AFP som likner den i privat sektor, men uten alle hullene. I den nye AFP-ordningen opparbeider man en rettighet som man får, selv om man skulle bytte jobb, bli ufør, eller på annen måte falle ut av arbeidslivet.
Vi har fått bort en urettferdig samordningsregel som sa at de som gikk fra en jobb i det offentlige til en stiling i privat sektor, fikk samordnet offentlig tjenestepensjon mot privat AFP. Det betydde at mesteparten av rettigheten til tjenestepensjon forsvant. For dem som ble rammet, er dette viktig. Dessuten blir det mye lettere å kombinere jobb og pensjon i den nye ordningen, sa Steinar Fuglevåg.

Se hele pensjonskonferansen her

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)