Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Veileder i trepartssamarbeid

Fagforbundet har som mål at trepartssamarbeid skal bli en arbeidsmetode for utvikling av offentlig sektor.

trepartssamarbeidnett1

Det betyr at et konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, administrasjonene og de tillitsvalgte skal prege utviklingsarbeidet i norske kommuner. Mange kommuner jobber etter denne metodikken allerede, andre er nysgjerrige og ønsker å vite mer. Derfor har vi laget en veileder slik at alle har muligheten til å sette seg inn i hva trepartsamarbeid egentlig er, og hvordan man kan få det til.

Kjente metoder

Veilederen er basert på erfaringer fra modellkommuneforsøk, ”Kvalitetskommuneprogrammet” og ”Saman om ein betre kommune” programmet, sammen med casestudier fra Lunner – og Øvre Eiker kommune. Dette er to kommuner som driver sin kommune basert på trepartssamarbeid men med forskjellige innfallsvinkler. I tillegg har veilederen en teoretisk del utarbeidet av Knut Stranden, forfatteren av boka ”Partssamarbeid”. Veilederen tar for seg hva trepartssamarbeidet er, hva som skiller det fra det ordinære partssamarbeidet, hvorfor vi satser på samarbeidet og hvordan lykkes.

Godt alternativ 

Fagforbundets strategiplan for 2015 vektlegger kampen mot privatisering som en av forbundets aller viktigste oppgaver. Det er nyttig å vite at det finnes et godt alternativ til å åpne offentlig sektor for private pengeinteresser. Alternativet handler om at vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn å bo og arbeide i. Nøkkelen ligger i samarbeidet, og å benytte de ansattes kreativitet og kompetanse på en systematisk måte.

Finn din egen vei

Det finnes ingen ferdig oppskrift på et velfungerende trepartssamarbeid, å kopiere fungere ikke, alle må finne sin vei. Denne veilederen kan gi inspirasjon og motivasjon til å utvikle trepartssamarbeidet i kommunesektoren.

Veilederen vil være tilgjengelig på Fagforbundets nettsider hvor du også kan finne mer fordypningsstoff om trepartssamarbeid.

 

http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/Omstillingsenheten/

Har du spørsmål så ta kontakt med Torstein Amdal i Omstillingsenheten torstein.amdal@fagforbundet.no

 

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)