Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

- Et hardkjør

Fra oktober 2011 har Tromsø by vært styrt av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. For Fagforbundet Tromsø har det krevd at de er på hugget hele tida for å ta vare på medlemmene sine.

BT. Midt i sentrum ligger fagforeningskontoret til Fagforbundet Tromsø. Fra morgenen er det åpent hus for de ca 2200 medlemmene i byen. Her møter de vanligvis leder Bjørn Willumsen, HTV Vivi J. Sandberg, nestleder Ingrid Lettrem Olsen og HTV Ragnhild Hakkebo. Rundt lunsjtider kan du få mat og kaffe. Medlemmene vi traff fikk ikke fullrost fagforeninga si. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Bevæpnet med kunnskap om lov- og avtaleverket, tillitsvalgterfaring, et varmt hjerte og en god porsjon galgenhumor, tar de tillitsvalgte en sak av gangen, et møte av gangen og tvister på det de ikke er enige i. For i Tromsø, som i andre blå kommuner, dreier hverdagen seg om anbud, konkurranse, privatisering, virksomhetsoverdragelse og tvistesaker. For Fagforbundets medlemmer er dette alvor. Privatisering betyr uten unntak nedgang i inntekt og pensjon, og en annen arbeidshverdag.

Utfordringer i kø

Hovedtillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet Tromsø, Ingrid Lettrem Olsen forteller at tillitsvalgte og medlemmer hjelper hverandre med å holde kampmoralen oppe.

– Her på kontoret er det åpent hus. Det er høyt under taket og vi har galgenhumor. Rundt lunsjtid kommer medlemmer gjerne innom og spiser med oss. I tillegg prøver vi å gjøre hyggelige ting, som å dra sammen på konferanser, eller så lager vi en fest. Dette er helt nødvendig, sier nestlederen.

Det har vært allmøte i kommunen og foreningslokalene er i ferd med å fylles opp. Inn kommer tillitsvalgte og en politiker fra Arbeiderpartiet, som ønsker å snakke med Fagforbundet.

Konkurranseutsetting eller privatisering av Fagrent diskuteres. Fagrent er kommunens renholdsorganisasjon, en velorganisert enhet med lite sjukefravær og turnover, og som leverer gode resultater.

–  Fagrent er en suksesshistorie, forteller Ap-politiker Kristin Røynmo. Hun er oppgitt over at denne enheten nå legges ut for privatisering.

 

Cowboybransje

Diskusjonen går på fagforeningskontoret. Er dette ren privatisering, siden det kun er private tilbydere? Hva slags bransje kastes de kommunalt ut i? Erfaringene i byen er at de privatansatte ikke har tillitsvalgte og det er lav organisasjonsgrad.

Leder for Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen, forteller at det stadig er folk innom kontoret som har familiemedlemmer som jobber i denne bransjen. De kan fortelle at renholderne ikke får overtidsbetalt, ikke hele stillinger, ingen tør ta på seg tillitsverv, de selv må betale bussbillett dersom de har arbeid på forskjellige plasser i kommunen og de får ikke betalt for tida de bruker mellom arbeidsstedene. I motsetning til de kommunalt ansatte er det stor turnover av ansatte her, ca 40 prosent.

– Politikerne tenker at de skal ta pensjonspotten de sparer på å kvitte seg med 58 renholdere og fordele på kommunens øvrige drift. Dette er ren sosial dumping, det er uhørt, sier Willumsen.

Konkurransegruppa

Det er godt å være del av en ressurssterk organisasjon når det blåser som verst i arbeidslivet.

– Det er ikke bare Fagrent som skal konkurranseutsettes i Tromsø. Storkjøkkenet er lagt ut og ISS overtar driften 1. september i år. Innenfor helse og omsorg vil byrådet innføre fritt brukervalg. Det er satt ned en arbeidsgruppe for å se om det er mulig å lage et AS av Kultur og friluftsetaten. Alt får store konsekvenser for medlemmene våre, forteller nestlederen i Tromsø. 

Situasjonen er krevende for de tillitsvalgte. Lettrem Olsen forteller at de hadde liten erfaring med det som skjedde innenfor helsesektoren. Og alt skjedde i hurtigtogsfart.

– Vi kontakta forbundet sentralt. Omstillingsenheten og Seksjon helse og sosial stilte opp. Sammen med kompetansesenteret og fylkeskretsen etablerte fagforeninga en gruppe vi kaller ”konkurransegruppa”. Denne gruppa møtes med jevne mellomrom og diskuterer alt som skjer. Det er en god trygghet for oss, sier Letrem Olsen.

Mindre avstand

Nestlederen forteller at i Fagforbundet Tromsø snakker de ikke lenger vi og dem, når det er snakk om forbundet sentralt.

– Nå er det vi og kontakten er god. Vi sender kilovis med dokumenter sørover, får hjelp til gjennomgangen, og tips til hva som bør sees nærmere på.

Noen ganger får vi bare bekrefta at det vi sjøl har tenkt er riktig, og andre ganger får vi gode råde på veien. Dette er med på å gi oss pågangsmot.

 

Det holdes jevnlig møter med de plasstillitsvalgte. De hovedtillitsvalgte sikrer seg på den måten at de får den samme informasjonen som de ansatte ute på arbeidsplassene. Det viser seg at de ikke får det. Det gjennomføres informasjonsmøter uten at fagforening og hovedtillitsvalgte inviteres.

– Vi informerer de plasstillitsvalgte og de informerer oss, forteller Ingrid Lettrem Olsen.

Positive bieffekter

En fagforening som synes, høres og som har ord på seg for å si klart i fra, er en vervende fagforening.

Fagforbundet Tromsø har sprengt alle vervemål for lengst.

– Vi har god oppfølging fra fylkeskretsen og kompetansesenteret. Vi har et godt opplegg for skolering av tillitsvalgte og vi har mange aktive tillitsvalgte som verver nye medlemmer.

I tillegg har det også blitt mye enklere å få på plass nye tillitsvalgte. Bare innenfor helse og omsorg har vi fått fem nye tillitsvalgte på kort tid, smiler nestleder Ingrid Lettrem Olsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)