Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

I Sporveien drives det meste i egen regi

- transport, vedlikehold og renhold. Det er de fornøyde med, både Rune Aasen, leder i Sporveisarbeiderforeninga og Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien Oslo AS.

Samspill
Sporveien Oslo AS: konsernsjef Cato Hellesjø og fagforeningsleder Rune Aasen. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

I 2010 hadde Oslo et byråd av Høyre med støtte fra Frp. Aasen påpeker at det var verre for kollektivtrafikken i Oslo, enn slik det er nå, når Høyre lener seg på Venstre. Rune Aasen understreker at han ikke støtter Venstres arbeidslivspolitikk, men når det kommer til kollektivtrafikk er det annerledes.

Tenk på et tall

– Det var en oppfatning hos vår oppdragsgiver at Sporveien kunne drives 400 millioner mer effektivt. Vårt svar var programmet «Best 2015», der vi tok utfordringen. Vi vil vise at ingen kan drive kollektivtrafikk i Oslo bedre enn oss. Med bedre mener vi best på sikkerhet, kvalitet og effektivitet. Det fikk vi lov til, forteller direktør Hellesjø.

– Rådhuset lot oss få drive i egen regi, derfor får vi gjort jobben, sier Aasen og Hellesjø nikker. Sporveissjefen forteller at da han kom til Sporveien som nyansatt for ca seks år siden, hadde de som ansatte ham «glemt» å fortelle at plan-en var at selskap-et skulle splittes opp og konkurranseutsettes. Infrastrukturen skulle skilles ut. Vedlikehold av t-banen skulle konkurranseutsettes, og konkurranseutsetting av trikk og t- banedriften var til kontinuerlig vurdering. Noe var allerede gjort; Ruter og Oslo vognselskap var etablert.

– Min analyse var at dette ikke ville være bra for kollektivtrafikken i Oslo, forteller Hellesjø.

Ikke privatisert

Det går bra med Sporveien i dag, seks år etter. Sporveien kjører flere avganger med trikk, t-bane og buss, frakter flere passasjerer og punktligheten er god.

For ti år siden hadde Sporveien 72 trikker i Oslo som kjørte ca 30 millioner passasjerer.

– Nå kjører vi de samme 72 trikkene, som er blitt ti år eldre, med over 50 millioner passasjerer. Vi kjører tettere avganger, bruker materiellet mer og det fraktes flere folk per arbeidstime, sier Hellesjø.

Rune Aasen legger til at fagforeninga i Sporveien er stolte av at etter nesten 20 år med Frp og Høyre-byråd i Oslo, så er de fortsatt ikke privatiserte. Ingen ansatte er blitt oppsagt og medlemmene i Fagforbundet har de samme rettighetene som de har hatt. Aasen legger ikke skjul på at til tross for godt samarbeid mellom fagforening, konsernledelse og styre i Sporveien, så går det ei kule varmt innimellom.

– Vi har nettopp blitt enige om en ny innskuddsbasert pensjonsavtale for nyansatte. Pensjon har vært tema i sporveisstyret i mange år, og vi har hatt en grundig prosess før vi fikk til en avtale. Det var strategisk riktig å gå med på det nå. Det skal bestilles nye trikker, og diskusjonen går på om det skal være med vedlikeholdsavtale. Det ville bety privatisering av verkstedet vårt og de ansatte kunne fått enda dårligere pensjonsavtale. Vi er i forkant. Alle som er her nå beho-ld-er gammel avtale og de som ansettes vil få ny avtale. Den nye avtalen er bedre enn en to-prosent, som de kunne ende opp med. Ingen skal fortelle oss nå at det er penger å spare på pensjon ved å privatisere vedlikeholdet på trikkene. 

Samfunnsansvar

Det er samfunnsansvaret om å levere gode og sikre transporttjenester til en fornuftig pris, som knytter dem sammen, ledelse og ansatte i Sporveien.

– Vi var enige om at det var vi som var de som var de beste til å drive kollektivtrafikken i Oslo. I 2015 har vi drevet den i 140 år, sier Hellesjø.

Fagforeningslederen mener det er bra for alle at Sporveien fungerer godt. Oslo-folk skal ha god kollektivtransport, arbeidsplassene trygges og faren for at de legges ut på anbud reduseres. Sporveissjefen på sin side er også glad for at politikerne og eierne er fornøyde med jobben som gjøres.

– Jeg tror på den norske modellen og på bedriftsdemokratiet. Jeg legger opp til stor åpenhet overfor de tillitsvalgte og vi stoler på hverandre. Hvis tilliten brister har vi et kjempeproblem, mener Hellesjø.

Rune Aasen er enig i at suksessen er et resultat av samspillet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte.

– Vi er enige om å jobbe smart. Før hadde vi for eksempel 144 ansatte på renhold, nå gjør vi det samme med 70. Vi jobber ikke spesielt hardere. Vi får inn vognene på en mer hensiktsmessig måte. Får vi bare være i fred, og slipper lettvinte løsninger fra politikerne, så får vi til mye.

Konsernsjefen hadde aldri klart seg hvis han ikke hadde spilt på lag med organisasjonen. Vi hadde heller ikke klart oss med en konsernsjef som ville i den retningen rådhuset pekte tidligere. Det ville vært krig hele tida. Det nye styret og bedriftsforsamlingen er også tøffe og tør å ta standpunkt. Det hadde vi ikke tidligere, forteller Aasen. 

Dumt og dyrt

Noe av det fagforeninga har vært med på å rydde opp i er det meningsløse i opplegget med bestiller-utfører-modellen.

– Nå måker dem når det snør og bytter lyspærer når det er nødvendig. Før venta dem på bestilling. Vi har mindre papirflytting og byråkrati. Det føltes helt meningsløst for oss som jobba her. Nå har vi laga nye skiftordninger og gjør jobben når det trengs. Vi sparer masse tid og penger.

– Avdelingene hadde skriftlige avtaler med hverandre. De brukte tid på å lage avtalene og krangle om dem, og de brukte tid på å kontrollere, gå i beina på hverandre og peke på feil hos hverandre og straffe hverandre. Og selvsagt på å sende regning-er til hverandre, fortsetter Hellesjø. Dette systemet er mer eller mindre borte nå.

Aldri så galt …

Fra 2000 ble det fra fagforeningshold påpekt uregelmessigheter og mistanke om korrupsjon i Unibuss. I 2011 fikk ledelsen i Sporveien og politikerne i Oslo korrupsjonsskandalen i fanget. Tillitsvalgte hadde forsøkt å varsle i flere år. De ble ikke hørt av daværende styre eller av politikerne i rådhuset.

Tillitsvalgt Jan Erik Skog ble framstilt som destruktiv og ute etter å lage problemer for ledelsen i Unibuss. Etter august 2011 ble det likevel tatt skikkelig grep. Konsernsjef Hellesjø forsto alvoret. Dokumenter ble samla inn og politiet tok saken.

Det endte med dommer på 23 år i fengsel for seks personer og en unn-skyldning til tillitsvalgt Skog fra både selskap og samferdselsbyråd. Unnskyldning fra dem som satt i rådhuset og i led-elsen den gangen, er uteblitt.

Hellesjø satte etter dette sammen en ny konsernledelse i Sporveien. Fra 1. oktober 2012 var ledergruppa i Sporveien helt ny.

– Vi har samla Sporveien nå. Vi har bedre internkontroll. Men hovedsaken er at hvis jeg nå går til konsernsjefen eller til styret og sier at her er det noe som ikke er bra, så veit jeg at det blir sjekka. Tidligere kunne jeg være sikker på at ing-enting skjedde, sier Rune Aasen.

Gode fagforeninger

– På Sporveiens vegne er jeg glad for at vi har kompetente og krevende tillitsvalgte. Ut fra min ledererfaring kommer bedriften mye lenger med engasjerte tillitsvalgte. Det gir kraft og framdrift å kunne diskutere med kompetente folk. Det er et suksesskriterium. Det gjør det lettere for en ledelse. Dersom vi blir enige om noe, så blir det gjennomført, avslutter konsernsjef Cato Hellesjø.

 

Les mer om hva Fagforbundet skriver om privatisering

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)