Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Samarbeid og serviceprosjekt

LOs serviceprosjekt går sin gang med samarbeid på tvers. – Vi er opptatt av samarbeid på tvers i LO-familien og internt med fagforeningene i Fagforbundet, sier prosjektleder Knut Ivar Egset.

Stor stand
Liv Eriksen Eide, SKA-leder i Fagforbundet Hordaland, skjærer kake før storinnrykk på LO-stand på Vestkanten kjøpesenter i Bergen. (Foto: Randi Tevik)

Prosjektet «Kampanje i servicesektoren» er vedtatt i LO-sekretariatet, og det er avsatt seks millioner kroner til kampanjen i 2016. Ytterligere seks millioner er fordelt på 2017 og 2018. Bakgrunnen for vedtaket er for lav organisasjonsgrad i servicesektoren og mange arbeidsplasser uten tariffavtale. Målsettinga for prosjektet er konkret å få 4 000 nye medlemmer, og 100 nye tariffavtaler. Servicesektoren har lenge vært LOs hodepine, så dette prosjektet er en ekstraordinær og langsiktig organiseringskampanje.

Nye områder for Fagforbundet

Fagforbundet retter innsatsen mot servicedelen av sykehussektoren, eksempelvis IT, innkjøp, bygg og personal/HR. I tillegg satses det på kjøpesentre innenfor frisør, hudpleie og velvære. Også i apotekene i helseforetakene og på kjøpesentre er viktige å organisere de ansatte. Grupper tilknytta sykehus er kjent grunn, men på kjøpesentre er Fagforbundet ute i litt mer ukjent terreng.

– Å få organisert de ansatte på  kjøpesentrene er en langsiktig jobb. Vi satser på å gjøre dette grundig og besøker derfor de aktuelle arbeidsplassene flere ganger, forteller Egset. Han ser på den innledende fasen som ei tid der det sås mest.

I Bergen har samarbeidet mellom LO-forbunda vært god, og der kan det snart foreligge en senteravtale på et eller flere kjøpesenter.

Lokal forankring og varige medlemmer

Lønnsmidlene som Fagforbundet har fått til prosjektet er brukt til lokale frikjøp i tillegg til prosjektlederstillingen.

– Det er samtidig viktig at vi har god kontakt med fylkene og de lokale fagforeningene når vi kommer, sier Egset.

Siden prosjektet og denne spesielle satsinga kommer i tillegg til all anna aktivitet er det ikke alltid like lett for de lokalt å stille opp.

– Det går seg til og vi blir godt mottatt. Det er viktig at fagforeningene som skal ha medlemmene ser på dette som ei varig satsing,  sier Egset.

Det som er spesielt med for eksempel kjøpesenter er at medlemmer skal verves på arbeidsplasser der fagorganisering er et «ikke-tema». Å organisere opp en arbeidsplass, kreve og forhandle om tariffavtale, for så å rekruttere og lære opp nye tillitsvalgte er en tidkrevende prosess.

– Fagforbundet har heldigvis mange dyktige tillitsvalgte og mange sterke fagforeninger så dette går nok bra, sier en alltid optimistisk Knut Ivar Egset.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)