Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Serviceprosjektet på veien i forbundsuka

Prosjektmedarbeiderne som verver innen serviceyrker var på veien også i fagforbundsuka. – Å møte medlemmene sammen med de lokale fagforeningene er en fin måte å forankre prosjektet på, mener Knut Ivar Egset og Mette Sigvartsen.

Trives med tariff
Marit Alfredson og Henriette Jortveit er dyrepleiere med tariffavtale. Den har de fått etter at mange nok på arbeidsplassen meldte seg inn i Fagforbundet Kristiansand. (Foto: Randi Tevik)

Fagforbundsuka har en tradisjon for verving og samlende aktiviteter over hele landet, og for serviceprosjektet som er inne i sitt siste år, er det naturlig å henge seg på. Oss tillitsvalgte hengte seg på til Kristiansand.

– I vedtaket fra LO-sekretariatet i 2015 var målet at innsatsen som legges ned i prosjektet skal føre til varige medlemmer og nye tariffavtaler. Derfor er det viktig å forankre vårt arbeid lokalt sier, Knut Ivar Egset, som er Fagforbundet sin prosjektleder i serviceprosjektet.

 

Knut Ivar Egset og Mette Sigvartsen står bakog heier på dyrepleierne med tariffavtale. Marit Alfredson på vei til å melde seg inn, og Henriette Jortveit som er en av seks Fagforbundsmedlemmer på denne dyreklinikken ved Sørlandsparken.

Kristiansand har forstått det

På kontoret til Fagforbundet Kristiansand møter vi Gudrun Helene Benestad, leder for 4200 medlemmer. Det har hun vært i ni år. Hun får ros for at fagforeninga har tatt målgruppen for serviceprosjektet på alvor.

– Dere har virkelig forstått det, sier Mette Sigvartsen, som vet at det arbeidet hun gjør i prosjektperioden må forankres i fagforeningene.

– Jeg kommer selv fra offentlig sektor og kjente til KS-området, men har hele tida som leder stått på for at vi må bli flinkere til å verve også i private virksomheter, forteller Gudrun Benestad, som mener hun sikkert maste mye om det den første tida som leder.

– Det er viktig, og av og til vanskelig å verve i private barnehager og det er vanskelig å snu våre egne holdninger også, fortsetter hun.

Leder av Fagforbundet Kristiansand, Gudrun Helene Benestad og regionsekretær i Agder, Lars Berge tar utfordringer med verving i private virksomheter, kommunereform og  regionreform på strak arm. Hardt arbeid og lokal forankring er en god oppskrift.
Leder av Fagforbundet Kristiansand, Gudrun Helene Benestad og regionsekretær i Agder, Lars Berge tar utfordringer med verving i private virksomheter, kommunereform og regionreform på strak arm. Hardt arbeid og lokal forankring er en god oppskrift. (Foto: Randi Tevik)

Prioriterte private barnehager

Et grundig og langsiktig arbeid har gitt resultater, og i fagforbundsuka er det stort sett medlemmer og ansatte i private barnehager som har fått besøk.

I Kristiansand har det i tillegg blitt tariffavtale for dyrepleiere, og også optikere og hudpleiere er medlemmer i fagforeninga. 

– Uten dette prosjektet hadde ikke disse yrkesgruppene kommet tror Benestad, for først nå vet de ansatte om oss og at fagforeninga har et kontor der det er noen å spørre.

I tillegg synes Gudrun Benestad at det er positivt at hele LO kan samarbeide med Fagforbundet, HK og de andre forbunda slik de gjorde på en samla stand i juni. – Det er utfordringer med nye yrkesgrupper, til dels å få dem til å forstå at fagorganisering ikke er "dropp-inn -dropp-ut", og samtidig vår egen treghet når det gjelder å framforhandle tariffavtaler, forteller Benestad, og legger til at hun er veldig glad for at de har fått kompetansesenter i Agder.

Agder blir til en region

Det skjer mye rundt Fagforbundet Kristiansand, ikke bare skal kommunen slå seg sammen med naboene Søgne og Songdalen, men de blir også den største fagforeninga i det nye Agder når Aust og Vest blir til en region.

– Det er spennende tider med nye utfordringer, sier Benestad, men legger til at samarbeidet både mellom fagforeningene og forbundsregionen er godt.

I sammenslåingsprosessen mellom Aust- og Vest-Agder er det satt av ressurser til å besøke alle fagforeningene. Lars Berge er en av to regionssekretærer som skal gjøre en jobb med å kartlegge medlemmer og potensielle medlemmer sammen med alle fagforeningene.

– En av våre viktigste oppgaver er å bistå fagforeningene med verving og utadretta arbeid innenfor de små tariffområdene, forteller Berge.

Både Gudrun Helene Benestad og Lars Berge er opptatt av at fagforeningene og de tillitsvalgte på arbeidsplassene må få all mulig støtte både til verving og til å hjelpe medlemmene de har. Alle medlemmer, uavhengig av arbeidsgiver, er like viktige, og nye yrkesgrupper vil helt sikkert finne fram til Fagforbundet i framtida.

– Eller Fagforbundet må finne dem, tilføyer prosjektmedarbeiderne fra serviceprosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)