Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vi gir noen palestinere et litt bedre liv

Situasjonen i de israelsk-okkuperte områdene i Palestina blir verre og verre. Innbyggerne i Gaza er innesperret, og har strøm kun fire timer i døgnet. Bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem spiser stadig mer av palestinernes land. Palestinerne fordrives.

Stein Guldbrandsen (medlem i Arbeidsutvalget i Fagforbundet) holdt en kraftfull appell for å stoppe samarbeidet mellom Israel og Norge som kan føre til at Norge blir en okkupasjonsprofitør. (Foto: Ingunn Eriksen)

– I denne virkeligheten driver Norsk Folkehjelp, med Fagforbundets støtte, sitt bistandsarbeid. Sammen med stedlige partnerorganisasjoner får de som omfattes av prosjektene et litt bedre liv enn de hadde hatt uten oss, sier Stein Guldbrandsen. Det er avgjørende at palestinerne fortsetter å dyrke jorda og fiske fisken.

– Med vår støtte kan de kjøpe nytt utstyr når israelerne ødelegger det de har. Vi har også gitt støtte til bygging av brønner og vanningsanlegg slik at avlingene øker. Både i de palestinske flyktningleirene i Libanon og inne i Palestina finnes det prosjekter som retter seg til kvinner. Målet er å øke deres mulighet til å forsørge familien med produksjon av egg, tomater, poteter og andre grønnsaker.

Hev stemmen

– For Norsk Folkehjelp er bygging av demokrati og å styrke sivilsamfunnet det viktigste, sier Stein Gulbrandsen.

Et av eksemplene på dette er «Kvinner Kan-kursene». Kvinner trenes til å delta i styre og stell, i leirkomiteene i flyktningleirene, i «kommunale» råd og lokale grupper, i studentorganisasjoner og politiske organisasjoner.

– Noe av det samme jobbes det med i Ungdom Kan, sier Guldbrandsen. De kjemper blant annet for at palestinsk historie og identitet skal bli ivaretatt i skole- og utdanningssystemet. Når israelerne jevner oliventrærne med jorda, rykker palestinsk ungdom ut og rydder og planter nye.

Tillitsvalgt-ambassadører

Det er avgjørende at oppmerksomheten om palestinernes kamp aldri forsvinner. De palestinske organisasjonene ønsker internasjonal tilstedeværelse. Det betyr at det er mange som ser og mange som kan fortelle.

– Derfor er Palestina-ambassadørene en viktig del av arbeidet vårt. Om lag 40-45 tillitsvalgte har vært i Palestina. Det tas det bilder og skrives blogger. Fortellingene lever videre, i sosiale medier og i hjertene og hodene til folk, ikke bare hos dem som har vært der, men hos alle som leser og lytter.

Nøkkelen til fred

Stein Guldbrandsen er klar på hva som kan bidra til et bedre liv for palestinerne.

– USA har nøkkelen til fred. Amerikanske selskap må trekke sine investeringer ut av okkupasjonsindustrien. Alle internasjonale virksomheter som profiterer på palestinernes bekostning, også de norske, må trekke seg ut, sier han, og viser til rapporten Norske forbindelser, som handler om hvordan norske selskap/den norske staten profiterer på okkupasjonen.

I USA finnes det nå en stor bevegelse blant unge og i diverse kirkesamfunn og andre miljøer som oppfordrer til nettopp dette; trekk dere ut av industrien på okkupert, palestinsk jord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)