Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Solidaritet i Guatemala: Demokratibygging sprer seg

Et nytt nivå er nådd for det lokale utviklingsprosjektet Monte Cristo. I november 2011 inviterte lokalsamfunnet og rådgivere fra det regionale ressurssenteret innbyggere fra fire andre landsbyer til et stort erfaringsseminar.

Optimister
Landbruksrådgiver Elvis Carmelo og leder for Cerfor, Adrian Carmelo, smiler selv om det er utfordringer og bratte motbakker de forteller om til prosjektleder Miguel Utreras og leder i Fagforbundet Telemark, Vidar Stang. Den tette dialogen mellom Norge og Guatemala er avgjørende for gode resultater. (Foto: Randi Tevik)

For dem som bor i Monte Cristo er historien om veien fra grøftekanten til et velfungerende lokalsamfunn med samfunnshus, barnehage, kvinnesenter, ungdomsskole kontorer, gjestehus, og vannforsyning et eventyr. Eventyret startet i 2002 da Fagforbundet Telemark på en delegasjonsreise stoppet for å prate med indianerne i veikanten. Omlag 3000 arbeidsløse og husløse mayaindianere som hadde slått seg ned i veikanten. De krevde sin rett til jord – og ville være synlig i sin kamp.

– Vi reagerte som mennesker berørt av urettferdighet, sier fylkesleder i Fagforbundet Telemark, Vidar Stang. Etter det første møtet organiserte mayane seg bedre. De krevde rettmessig å få et landområde. Myndighetene ga seg, og kort tid etter flytta mayaene til eiendommen som i dag heter Monte Cristo.

En lang veg å gå

I 2010 sto innbyggerne i Monte Cristo på egne bein. Til tross for store naturødeleggelser ser lokalsamfunnet ut til å være solid og bærekraftig. Mye har skjedd og mange av metodene fra modellkommune- og likestillingsarbeidet her hjemme er brukt. Satsningsområdene helse, skole og fattigdomsbekjempelse har vært sentrale. – Fagforbundet Telemark har innført konsensusprinsippet i styringssystemet i Monte Cristo, og kan vel si at dette har vært en eksotisk og vellykket eksport av modelkommunemetoden, sier Stang. Norad har vært og er en god samarbeidspartner i Guatemala, og tilbakemeldingene fra dem på at Fagforbundet Telemark gjør mye bra.

– Vår måte å jobbe på er at det er de som bor i lokalsamfunnene som må ta ansvar, sier sier Miguel Utreras. Han er prosjektleder,  bor i Telemark, opprinnelig fra Chile, og er i følge Vidar Stang uvurderlig for den positive utviklinga i prosjektene i Guatemala.

– Han har lært oss at solidaritet ikke er veldedighet, legger Stang til. Og så snakker han spansk!

Sterkt regionalt senter

Årets tur til Guatemala starta med en markering av nyhuset til Senter for regional utvikling, Cerfor. Med egne lokaler er Cerfor bedre rusta både faglig og sosialt særlig når Monte Cristo skal bli modell for fire nye lokalsamfunn.  Senteret har en administartiv leder og et styre sammensatt av representanter fra de fem lokalsamfunna i tillegg. Det meste av det direkte arbeidet må rådgiverne fremdeles gjøre i felten i kontakt med landsbyboerne, men styremøtene og skolering av ledere foregår på Cerfor sitt kontor i Retalhuleu. –  Det er viktig å ha et eget fast tilholdssted når vi skal hjelpe lokalsamfunn med demokratibygging og sosial dialog, sier Stang og Utreras.

Det er en merkelig følelse å være langt hjemmefra og samtidig oppleve gjenkjennelse i ord som sies og i metodikk som brukes.

– Modellkommunearbeid er ikke forbeholdt Norge, sier Vidar Stang. Han er stolt av at de prioriteringene som Fagforbundet har lokalt og nasjonalt også videreføres i solidaritetsprosjektet i Guatemala. I tillegg har FNs tusenårsmål vært viktig å implementere. – Barnedødelighet finnes nesten ikke nesten i Monte Cristo, mens den ligger på 20 prosent i Guatemala, forteller Stang.

Et utfordrende land

De fire nye landsbyene i prosjektet har mange og sammensatt utfordringer. Felles for dem er at de er glemt av både nasjonale og lokale myndigheter og at de ble jaget på flukt under borgerkrigen på 1980-tallet.  Borgerkrigen slutta i 1996 med en fredsavtale framforhandlet av FN med involvering av Norge og Spania. Da var mer enn 450 maya-landsbyer ødelagt og over 200 000 personer, hovedsaklig mayaer, drept. Ved valget i november 2011 ble Otto Pérez Molina, tidligere general og leder for etterretninga, president. Politikk er omskiftelig i et korrupt Guatemala. – I et land med mye korrupsjon og rikdom bare på få hender er det lett å bli motløs. Vår oppgave er å vise at det umulige er mulig, sier Mugiel Utreras. Både han og Vidar Stang er full av beundring over pågangsmotet de ansatte på Cerfor og innbyggerne i lokalsamfunnene har.

Store forventninger

– Når erfaringene fra arbeidet i Monte Cristo skal deles er det avgjørende at de som bor i de andre landsbyene ikke får falske forhåpninger, sier prosjektleder Miguel Utreras.

I prosjektet er demokratibygging og kompetanseutvikling det viktigste grunnlaget for et bærekraftig samfunn. I Monte Cristo er kvinneprosjektene og ungdomsarbeidet veldig synlig.

– Ungdom får skolegang og de driver aktivt med teater. De tar opp tabubelagte tema som incest og vold i hjemmet og de har masse selvtillit. Det hjelper når de skal være mentorer for ungdommen i de andre landsbyene, forteller Stang.

Reint vann er en nøkkel i alle lokalsamfunna; ikke minst for å få ned dødeligheten. Gjennomsnittlig levealder er bare i overkant av 65 år, hele 75 prosent lever under fattigdomsgransa og rundt 30 prosent er analfabeter.

– Vi skal fortsette samarbeidet i Guatemala, det er helt sikkert, sier Vidar Stang. Han er opptatt av at de som fullfører ungdomsskolen skal få muligheten til videre skolegang. Et utdanningsfond er derfor et stikkord. Reint vann og elekrisitet er viktig. Derfor har de to herrene Stang og Utreras i januar vært på befaring i Trøndelag der de har fått kraftige diselaggregater av forsvaret! – Det er viktig å spille på lag med alle gode krefter, sier Vidar Stang og retter en takk til alle gode hjelpere i Telemark.

 

På veien til Monte Cristo står fremdeles hyttene der Fagforbundet Telemark og mayaene møttes. Nå har andre flyttet inn. Fattigdom og urettferdighet er grenseløs i Guatemala.
Stolt og verdig ved åpninga av seminaret om lokal utvikling. De vet at deres innsats er avgjørende.
Over 100 mennesker var samla i Monte Cristo for å lære om mulighetene og utfordringene de har når de skal bygge et demokratisk og bærekraftig lokalsamfunn.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)