Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nye uførepensjonsregler

Fra årsskiftet har vi nye regler for uførepensjon, både i Folketrygden og tjenestepensjonsordningene. – Meningen er at folk skal komme omtrent likt ut, men om de faktisk gjør det står igjen å se, sier Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Steinar Fuglevaag

Prosessen har pågått over to - tre år, og har konsekvenser både for nye og gamle uføre. De som har uførepensjon, fikk den omregnet fra 1. januar 2015 og får inntektsskatt på den nye pensjonen som fra nå skal kalles uføretrygd. Folketrygden økes for å kompensere for økt skatt, mens pensjonen fra tjenestepensjonsordningen opprettholdes på samme nivå. Alt i alt skal det gi om lag samme pensjon som før etter skatt, mener regjer­ingen.

Rammer uføre med gjeld

– Vi er veldig usikre på hvordan dette kommer til å slå ut i praksis, særlig for dem med gjeld. De som får et inntektstap på over 6000 kroner får en skjerming i tre år, men etter det vil de tape, til dels ganske kraftig, sier Fuglevaag.

Inntektsreglene for nye uføre blir likere i folketrygd og tjenestepensjon og skal altså gjøre det lettere å jobbe ved siden av uførepensjonen. Det vil bli satt en inntektsgrense for hver enkelt, altså en grense for hvor mye du kan tjene før pensjonen reduseres. Tjener du mer enn dette beholder du uføregraden, men selve pensjonen reduseres. Den skal likevel ikke reduseres mer enn at ekstrajobbingen gir overskudd.

Mange kan ikke jobbe mer

– I Fagforbundet er vi usikre på om dette kommer til å gi noen effekt. Det er sikkert noen som kan jobbe litt mer, men de fleste som har fått vedtak om uførepensjon, har fått det fordi de har mistet deler av arbeidsevnen. Det skal nok mer enn nye regler til for at de skal kunne jobbe så mye mer, sier Fuglevaag.

Fagforbundet er også kritisk til at overgangen fra uføretrygd til alderspensjon i tjenestepensjonen skal skje senest ved 67 år, og ikke 70 som nå. Det vil si at du får medregnet tre år mindre enn tidligere. Dette kan bety at noen som har fått beregnet at de vil få full alderspensjon, vil få 3/30-deler mindre fra tjenestepensjonsordningen på grunn av manglende opptjening.

Dumt å heve grensa for uføretrygd

Fagforbundet var også negative til at det kom en nedre grense på 20 prosent i uføregrad for nye uføre i tjenestepensjonsordningen. Det er en innstramming fra dagens regler der alle som ble uføre kunne søke om pensjon. Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd ses nå på samme måte fra tjenestepensjonens side. Det vil si at flere med arbeidsavklaringspenger nå vil få pensjon fra tjenestepensjonsordningen i tillegg.

Inntektsgrense

Når du får uførepensjon, fastsettes en inntektsgrense som regnes ut slik:

•             Innvilget uføregrad beholdes, uavhengig av inntekt.

•             Du kan tjene inntil beløpsgrensen på 0,4 G, (i dag 35 348 kroner), i tillegg til forventet inntekt etter uførhet. Beløps­grensa gjelder bare dem som også får uføretrygd fra NAV/folketrygden.

•             Ved inntekt over inntektsgrensen, beholder du en del av uføretrygden. Hvor mye avhenger av inntekt før uførhet og størrelsen på uføretrygden.

•             De som alt er uførepensjonister får en beløpsgrense på 60 000 kroner i en overgangsperiode frem til 2019. Fra 2019 vil beløpsgrensa være 0,4 G for alle.

 

.

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)