Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ny pensjon må ikke skape nye pensjonstapere

– Det må ikke bli slik at de som av ulike grunner må gå av tidlig, blir framtidas store pensjonstapere. Dette sa Mette Nord i en kommentar til en ny rapport om framtidas pensjonsordninger.

brann.jpg
Enkelte yrkesgrupper er mer utsatte enn andre og må forlate arbeidslivet tidlig. De skal også ha en skikkelig offentlig pensjon. Nedre Romerike brannvesen (Foto: Jan Lillehamre)

Det er FAFO som har laget rapporten på oppdrag fra NTL. Spørsmålet som blir belyst er hvem som kommer godt ut av det og hvem som taper på en ny offentlig tjenestepensjon, slik den ble foreslått i fjor.

Hvem taper og hvem vinner

Rapporten gir gode beskrivelser av konsekvensene for ulike grupper av NTLs medlemmer, ved rene sammenligninger av nytt og gammelt system. Den viser at det oppstår både vinnere og tapere ved overgang til et nytt system. Rapporten viser at vinnene vil bli de som greier å stå lenge i jobb blir vinnere, mens de som må forlate arbeidslivet tidlig ligger an til å bli tapere. Forfatterne av rapporten «Den kompliserte omleggingen» skriver: «Prisen for å gå av tidlig er høy i en påslagsmodell, mens gevinsten ved å stå lenger i arbeid er stor».

Nytt system må ikke skape store tap

– Mitt svar er selvsagt at vi ikke kan akseptere at de som må gå av med pensjon tidlig blir de store taperne. Vi må derfor finne gode løsninger for alle som jobber i offentlig sektor. I Fagforbundet er vi minst like opptatt som NTL av hvilke utslag en ny ordning gir. Og selv om det er fint at det er vinnere med et nytt system, er vi mest opptatt av et nytt system ikke må skape mange og store tap for enkeltgrupper. I et forbund med mellom 70 og 80 prosent kvinner, er det naturlig at de kjønns- og likestillingsmessige konsekvensene blir tydelige, sa Mette Nord.

Hun la til at Fagforbundet legger til grunn at en ny pensjonsordning i offentlig sektor fortsatt skal være både kjønnsnøytral og livsvarig.

Vil ikke forhandle

I slutten av 2015 la Arbeids- og sosialdepartementet fram en modell for hvordan de tenker seg framtidas offentlige tjenestepensjon. Modellen blir kalt påslagsmodellen. Det er dypest sett en innskuddspensjon, men har klare fordeler sammenliknet andre modeller. Den gir lik premie og lik pensjon for kvinner og menn, den er livsvarig og verdien av sparingen blir regulert i forhold til folketrygdens grunnbeløp. Forslaget fra ASD fikk en forholdsvis god mottakelse, men arbeidet stoppet opp da påtroppende arbeidsminister Anniken Hauglie erklært at hun ikke ville drøfte pensjon i forbindelse med tariffoppgjørene. Det er denne modellen som nå er vurdert.

Vet ikke veien videre

– Det jobbes videre i departementet, men det har ikke kommet noen politiske signaler om veien videre. Vi er klare for å jobbe fram mot reelle forhandlinger, men har klare forventninger og krav knyttet til løsningen. Offentlig ansatte har hatt en god pensjonsordning, og det forutsetter vi at de også skal ha i framtida, sa Mette Nord.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)