Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Hvordan få til en god varslingskultur?

Hvordan står det egentlig til med varslingskulturen rundt på de forskjellige arbeidsplasser?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Er vi flinke til å berømme dem som tør stå fram for å si fra? Har vi gode systemer og rutiner for varsling? Og hvordan håndterer vi ledere, gjerne mellomledere og førstelinjeledere, som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold?
Er det slik at ledere som varsler blir møtt med et anerkjennende klapp på skulderen og takk, eller blir de møtt med krav om lojalitet til linja og bedriften. Og i verste fall straff.


Hva kan verneombud gjøre for at varsling i de ulike kanaler ansees både som trygt og som en metode til å forbedre oss?
Arbeidstilsynet oppfordrer til åpenhet og god kommunikasjon på arbeidsplassene. Å jobbe med kommunikasjon gir ikke bare mer åpenhet rundt varsling, men hjelper oss til å forbedre og ivareta relasjoner – altså det psykososiale arbeidsmiljøet.
Eksempler på tiltak som Arbeidstil­synet mener kan fremme åpenhet og god kommunikasjon rundt varsling er:
• Møteplasser med tid og muligheter til å delta.
• Åpenhet rundt normer og verdier.
• Diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres.
• Spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling tas opp i møter, foredrag,
intern avis eller lignende.
• Informasjon om varsling og
   regelverket.
• Dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller avdekkes, må det fokuseres på sak og ikke på den som sier fra.
• En ledelse som er tilstedeværende, tilretteleggende og aktiv, og som viser et tydelig ønske og vilje til åpenhet.
• Medvirkende og aktiv vernetjeneste/tillitsvalgte.
• Rutiner for intern varsling.


Dette er temaer som blant andre verneombud kan være med å sette på dagsorden for å lage en god kultur for varsling.

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)