Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tøft for tillitsvalgte

Selv når tillitsvalgte følger rutinene for varsling kan det gå riktig galt. Da tillitsvalgte meldte fra om trakassering i Åsnes kommune i Hedmark ble de beskyldt for å mobbe ordføreren. Han svarte med å levere de fortrolige varslingsnotatene til pressen.

Følg rutinen
Leder for Fagforbundets advokater, Thrine Skaga, oppfordrer tillitsvalgte å følge virksomhentes rutiner for varsling. (Foto: Per Flakstad)

7. april 2010 leverte hovedtillitsvalgte fra tre fagforeninger: Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Nito et varslingsnotat hvor det rettes kritikk mot ordføreren, som beskyldes for trakassering av ansatte. Det framgår av varslingsskjemaet at ansatte føler seg mobbet, trakassert og mistrodd i sine stillinger.

De tillitsvalgte fulgte varslingsrutinene, og unnlot å gå til mediene. Det gjorde derimot ikke ordfører Lars Petter Heggelund (V). Han innkalte til pressekonferanse og lekket de fortrolige varslernotatene, tilbakeviser alle anklager, og hevder at det ikke fins dekning for påstandene.

– Det var veldig tøft de tillitsvalgte. De tillitsvalgte ble beskyldt for å mobbe ordføreren. Det ble en enormt stor sak ut av det. I ettertid har kommunen beklaget sin framgangsmåte, forteller Knut Arve Malvik i Fagforbundets kompetansesenter.

Klaget inn til ombudsmannen

Saken ligger nå til behandling hos Sivilombudsmannen. Arbeidsmiljøloven slår fast at gjengjeldelse mot arbeidstaker som har varslet på en forsvarlig måte er forbudt.

– Vi har, sammen med de andre fagforeningene, klaget den inn på grunn av ordførerens framgangsmåte. Vi vil vite om dette er lovligstridig gjengjeldelse. Hvis slike notater kan lekkes til pressen må vi ta det i betraktning når vi lærer opp våre tillitsvalgte. De må vite at det de skriver kan havne i media, sier Malvik.

Leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet, Thrine Skaga, mener det er viktig at tillitsvalgte undersøker nøye om det er juridisk grunnlag for varslingen.

– Hvis vi ser at det er juridisk grunnlag for å hjelpe varslerne så gjør vi selvsagt det. Betydningen av å ha aktive ansatte som sier i fra når de ser at noe er feil, er svært viktig. Vår oppfordring er: Følg rutinen. Si i fra gjennom de riktige kanalene, og vær saklig hele veien. Sørg for å samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten underveis.

Evaluerer varslingsbestemmelsene

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil evaluere varslingsbestemmelsene.

– Varslingsregelverket reiser jevnlig debatt, og det har også kommet ny forskning som må tas i betraktning. Arbeidsdepartementet tar sikte på å legge ut et offentlig anbud så snart som mulig, med sikte på gjennomføring og ferdigstillelse i løpet av 2012, eventuelt første halvår 2013, skriver Bjurstrøm.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)