Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nye medlemmer strømmer på i Vestvågøy

I Vestvågøy kommune blomstrer det faglig-politiske samarbeidet - og medlemmene renner inn!

Fagforbundet Vestvågøy
Hovedtillitsvalgt Sissel Andersen, rådgiver Truls Hansen og fagforeningsleder Gunn Evy Kristensen. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

I Fagforbundet Vestvågøy i Nordland fylke, har de fått det til. På en samling i fylkeskretsen ble denne spesielle fagforeninga trukket fram som et eksempel på godt faglig-politisk samarbeid. Noe som har resultert i at medlemmene strømmer til, og det er enklere enn tidligere å få til gode løsninger for de ansatte i kommunen.

God vervestrategi

Gunn Evy Kristensen er leder av fagforeninga, som nå har 1131 medlemmer. De fikk fylkeskretsens vervepris i fjor, og hittil i år har de fått 35 nye medlemmer. Ikke rart Gunn Evy Kristensen og hovedtillitsvalgt (HTV) Sissel Andersen smiler fra øre til øre. HTV Andersen tuller og sier de nå har innført inntaksstopp i foreninga, for de har så mye å gjøre.

– Jeg sier jo ikke til medlemmene at vi har stor makt, men jeg sier selvsagt at vi er størst. De ansatte i kommunen ser at fagforeninga har møter med politikerne, og at vi dermed har innflytelse. I tillegg er vi å treffe her på kontoret hver dag. De kommer nok til oss fordi vi løser sakene vi får på bordet, sier Gunn Evy Kristensen.

HTV Sissel Andersen nikker og er enig.

– Det beste vervemiddelet er det som foregår på gulvet. Medlemmene snakker om den hjelpa de får av oss. Jeg hadde ei dame her tidligere i dag. Hun er ikke vårt medlem, men ville melde seg inn. Hun vil at vi skal se igjennom hvor mye hun har jobba, sånn at vi kan kreve henne fast ansatt. Hun har vært vikar i flere år. Det er noen som har sagt til henne at hun må snakke med Fagforbundet. 

Sånn kan det gjøres

Vestvågøys tillitsvalgte skaper musikk i ørene på Truls Hansen, rådgiver i samfunnsavdelinga i Fagforbundet. Han er primus motor for de faglig-politiske kursene som Fagforbundet har kjørt siden 2010, med mer enn 1000 deltakere til sammen. Dette er kurs med lange ventelister.

Først gikk de tillitsvalgte fra Lofoten på et av de 36 faglig-politiske kursene som forbundet nasjonalt har holdt. Så tok de grep, inviterte Truls Hansen til møte med politikere i kommunen, nye avtaler er utforma og underskrevet, møteplasser og tidspunkt er bestemt og hvem som skal møte i samarbeidsforumet er avklart. Det er viktig at det ikke er for mange «kokker» i den gruppa, er Hansens klare råd.

– Dette er godt politisk håndverk. Det er ikke bare Trondheim, Fredrikstad og Oslo de får det til, det er mange små kommuner som også får til samarbeidet, sier Truls Hansen.

Vil ha avtaler i 203 kommuner

Han forteller at til nå er det i underkant av 150 avtaler underskrevet med Ap. Målet er avtaler i 203 kommuner. Det jobbes også med å få til tilsvarende med SV. I tillegg er det også inngått samarbeidsavtaler med Rødt, i noen kommuner.

Fagforeningsleder Gunn Evy Kristensen og Sissel Andersen forteller at de også tidligere har hatt avtaler både med SV og Ap, men lite skjedde.

– Først og fremst var ingen som tok tak. Det var vel heller ikke prioritert av politikerne. De dukka opp hvert fjerde år, når de ville at vi skulle drive valgkamp for dem. Vi stanga hodet i veggen og fant ut at vi trengte hjelp. Det virker som om det politiske miljøet er blitt mer bevisste på disse avtalene nå. Jeg vet jo ikke hva som skjer på sentralt hold og hvilke beskjeder som går ut til lokalpartiene, undrer hovedtillitsvalgt Andersen.

– Nå fungerer det, tidligere var det først og fremst SV som var på banen. Nå har vi fått ny leder i AP og han er mye mer opptatt av hva vi mener og tenker, og lurer veldig på hva vi kan samarbeide om, forteller fagforeningslederen.

 

Ny leder for Ap i Vestvågøy, Arne Martin Finstad og leder av Fagforbundet Vestvågøy Gunn Evy Kristensen.

Godt samarbeid: Ny leder for Ap i Vestvågøy, Arne Martin Finstad og leder av Fagforbundet Vestvågøy Gunn Evy Kristensen.

Samarbeide om hva?

Gunn Evy Kristensen forteller at de har fått formalisert at det skal være møter med politikerne i forkant av kommunestyremøtene, dersom det er punkter på dagsorden som omhandler medlemmene.

Viktige områder som blir diskutert er privatisering, heltid, grunnbemanning, omstilling og budsjettarbeid. Det understrekes at fagforeninga ikke er noe politisk parti, de skal ivareta medlemmene. Det må begge parter ha respekt for. Foreløpig har de ikke hatt de store uenighetene, men begge de tillitsvalgte er klar over at det kan komme.

– Vi har også avtale med ordfører og varaordfører om møter annenhver uke. Det er folk som ser at vi støtter Ap med masse penger i valgkampen, og lurer på hva vi får igjen? Jeg svarer, at gjennom det vi holder på med nå, så får vi mye igjen for pengene. Det er jo det som skjer i lokalmiljøet vi er opptatt av, om arbeidsplassene våre fortsetter som kommunale arbeidsplasser eller blir privatiserte, for eksempel, sier hun.

– De fleste kommunale barnehagene er blitt privatiserte for en stund tilbake, vi har bare to kommunale i dag. De som jobber i de private barnehagene blir minstepensjonister, særlig assistentene. Jeg tror nok det blir bråk her hvis noen prøver å privatisere sykehjemmene for eksempel, fyller Sissel Andersen inn, og legger til at FrP stadig er frampå og ønsker privatisering. I dag er det bare kommunale sykehjem i Vestvågøy.

Andersen understreker at det er akkurat dette regjeringen holder på med – med å sentralisere, lage større enheter og legge til rette for privatisering. For hvem gidder å privatisere ett sykehjem i en kommune – ikke mye å tjene på det, slår hun fast.

Nye medlemmer

De tillitsvalgte forteller at det legges merke til at de samarbeider med politikerne og ledelsen av kommunen.

– Vi har politisk innflytelse. De ansatte ser at vi kan påvirke og har innflytelse. Det har faktisk vært en Delta-vervekampanje her nylig, men de har ikke en sjanse her i kommunen, sier de fornøyd.

Saker som Fagforbundet Vestvågøy reiser i kommunen blir løst. De forteller at ca 30 medlemmer har fått heva stillingsbrøkene sine og ingen saker er oversendt tvistenemda.

– Det er vel ikke akkurat samarbeidsavtalen som er grunnen til at vi har fått løst saken for disse 30, det er nok at vi har en arbeidsgiver som forstår problemene med små stillinger. Og som kan lov- og avtaleverket, sier den hovedtillitsvalgte.

– Vi har mange medlemmer også i de private barnehagene. Min kjepphest er å få på plass frikjøp av leder i fagforeninga. Det er enormt med forventning fra sentralt om hva vi skal løse. Det er ikke mulig å få folk til å bruke fritida si. Det er vel anvendte penger. Oppfølging av Fane2, for eksempel, kan vi ikke drive med på ettermiddagen, da er lønningskontoret stengt, sier Sissel Andersen.

Hun fortsetter.

– Vi hadde aldri klart å verve i private barnehager, dersom vi ikke hadde hatt frikjøp på full tid her. Det området følger lederen opp. Det er åpenbart at det er det ytterste leddet må styrkes – det er vi som hanker inn pengene. Vi trenger bedre arbeidsforhold på lokalt nivå.

Moro med valgkamp?

– Fagforbundet Vestvågøy er en fagforening med vind i seilene. Dere har fått til samarbeidet og dere verver. Hva med valgkampen? smetter Truls Hansen inn.

– Vi skal først og fremst få styret og de tillitsvalgte til å stemme på de rødgrønne. Vi skal bidra til å få regjeringa hevet ut av Stortinget. Vi må prøve å få medlemmene til å stemme – vi kan jo ikke bestemme hva de skal stemme. Her er medlemmer som stemmer alle partier. Å bruke stemmeretten er det viktigste, sier fagforeningsleder Kristensen.

– Vi skal få fram hva Fagforbundet står for og få medlemmene til å bruke hodet sjøl. Vi blir jo kritisert for å være i lomma på Ap. Vi bruker å si at Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon og vi støtter dem som er enige med oss og kjører fram våre saker. Hadde Høyre og Frp gjort det, så hadde vi selvsagt støtta dem og stemt på dem, også. Men det gjør de ikke, sier de tillitsvalgte.

De er begge enige om at det er moro å drive valgkamp nå når de skal drive valgkamp for partier som vil snakke med fagforeninga.

– Nå har vi en et helt annet politisk klima og en struktur som bærer seg uansett hvem som sitter i de forskjellige rollene. Det er det vi ville oppnå og det har vi klart, sier fagforeningsleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Vestvågøy.

 

I vakre Lofoten blomstrer samarbeidet. 

 I vakre Lofoten blomstrer samarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)