Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fra kaos og konkurs til kommunal ansettelse

For et år siden var det søppelkaos i hovedstaden. Nesten over natta ble søppelinnhentingen igjen kommunal, og renovatørene kommunalt ansatte. Mange av dem snakket verken norsk eller engelsk. – Vi tok over en tjeneste uten at vi hadde all kompetansen på plass. Det har vært litt tøft. Det har vært en stor teknologisk utvikling siden vi hadde renholdsverket og egne renovatører. Vi har bygget opp mye dette året, forteller fungerende hovedtillitsvalgt i renovasjonsetaten, Faizah Begum.

img_6117.jpg
Renovatør Witold Koziel og fungernede hovedtillitsvalgt Faizah Begum i renovasjonsarbeidernes klubb i Oslo. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

 

– Vi vil at søppelinnhentingen skal være i kommunens regi, og vi gjør en jobb for at dette skal bli bra. Klagetallene svinger, men vi har fått dem ned. De renovatørene som er nye i Norge er ikke vant med det norske været. Vi har blant annet kjørt kurs for å lære å sette på kjettinger på bilene. Det er jo litt forskjellig hvor flinke folk er til å måke rundt egne søppelkasser, sier Faizah Begum, fungerende hovedtillitsvalgt i Renovasjonsetaten.

Konkurs til det beste

Det var i februar 2017 at Oslo kommune fikk beskjed: Kassa til renovasjonsselskapet Veireno var tom. De hadde ikke en gang penger til å betale arbeiderne sine lønn, og slo seg konkurs en fredag.

Byrådet bestemte seg i løpet av helga at det ville overta søppelinnhentingen selv. Kommunen overtok mannskap, biler og driftsmodellen som Veireno har brukt. Det ble en virksomhetsoverdragelse, med alt det innebærer. Og det ble skikkelig action i Renovasjonsetatens klubb. Kommunen overtok 170 renovatører, pluss driftsledere. Flere av arbeiderne hadde ikke faste ansettelser. Det har de nå.

– Vi tok over en tjeneste uten at vi hadde all kompetansen på plass, for å si det sånn. Det har vært litt tøft. Det har vært en stor teknologisk utvikling siden vi hadde renholdsverket og egne renovatører. Vi har bygget opp mye dette året, forteller Begum. 

Fungerende hovedtillitsvalgt Faizah Begum, ved renovasjonsarbeidernes klubb i Oslo.
Fungerende hovedtillitsvalgt Faizah Begum, ved renovasjonsarbeidernes klubb i Oslo. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Liten erfaring med virksomhetsoverdragelse

De tillitsvalgte i Renovasjonsetaten hadde ikke mye erfaring med virksomhetsoverdragelse, men de fikk god hjelp, først og fremst fra Fagforbundet Oslo. Anne Sandborg, som er hovedtillitsvalgt i Renovasjonsetaten, hadde ansvaret for selve virksomhetsoverdragelsen i samarbeid med Fagforbundet Oslo, mens fungerende hovedtillitsvalgt Faizah Begum tok ansvar for den daglige driften av Renovasjonsetatens klubb.

– Det er mye arbeid, men jeg klager ikke. Det er gøy, og jeg kaller det positivt stress, smiler den fungerende hovedtillitsvalgte. Hun sier at klubben arbeider for at alle skal ha det bra på jobben og at alle skal kunne være stolte av jobben sin, sier Begum.

Språklig utfordring

Vår fungerende hovedtillitsvalgte oppsummerer at den største vanskeligheten de har er språket. Mange av renovatørene snakker verken norsk eller engelsk. Medlemsmøtene holdes på engelsk, i to bolker, sånn at det kommer utenfor arbeidstida og flere kan delta.

– Vernetjenesten er på plass, og alle lokale plasstillitsvalgte. Vi har en lokal plasstillitsvalgt blant renovatørene, som også sitter i klubbstyret. Hun heter Anna Bajko og er sjåfør og polsk, forteller Faizah Begum.

De to tillitsvalgte snakker engelsk sammen og har et tett og fint samarbeid. Anna Bajko hjelper dem av renovatørene som bare snakker polsk. Begum forteller at de nå gjerne skulle hatt et fase1-kurs på engelsk.

– Vi har gitt beskjed til arbeidsgiver at de tillitsvalgte og verneombudene må prioriteres når det gjelder norskkurs. Målet er selvsagt at alle renovatørene lærer norsk etter hvert. Når de tillitsvalgte har lært norsk, håper vi de kan bidra og oppmuntre de andre til å gå på kurs og lære seg norsk, mener Begum.

Nye medlemmer, nye goder

Av 170 nye renovatører er litt over halvparten blitt medlemmer i Fagforbundet. Nå teller klubben 276 medlemmer og har tolv tillitsvalgte. Klubben tilhører Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo. Fagforeninga har vært aktive i vervearbeidet sammen med klubbens tillitsvalgte.

– I fjor satte vi opp en liten brakke, serverte vafler og kaffe og fortalte om Fagforbundet. Mange ble medlemmer da, og flere har kommet til seinere. Utfordringen er at de kommer fra forskjellige land og har litt forskjellig erfaring med fagbevegelsen. I noen land er fagbevegelsen korrupt, for eksempel. Andre mangler både erfaring og kultur for å fagorganisere seg, sier Faizah Begum, som selv benytter enhver anledning til å verve blant de nye renovatørene.

Klubben jobber trøstig i vei for de nye medlemmene sine. De har forhandlet fram bedre lønn for sjåførene, som har gått opp i lønn og er godt fornøyd. Også alle renovatører som jobber som hjelpemenn har gått opp i lønn etter ansiennitetsberegning og beregning av tilleggene. Klubben jobber nå for å få betalt lunsjpause, noe de ikke har i dag.

Hvilebrakkene er forbedret, garderober er snart ferdig og rundt påske skal det være klart med tre sett arbeidstøy til hver med eget system for vask av arbeidstøy.

Faizah Begum håper selvsagt, som alle andre tillitsvalgte, at medlemmene og andre ansatte ser hva klubben gjør for dem.

Hun sier målet er å arrangere gode medlemsmøter og informasjonsmøter for renovatørene, men tar det litt gradvis. Det er mye nytt for renovatørene.

– Det renovatørene ikke tenker over er pensjon, nå er de ansatt i Oslo kommune og vil få en mye bedre pensjon en den de ville fått i privat virksomhet, sier hun.

Overgang fra privat til offentlig

Det er en stor overgang for de ansatte.

–  Ikke alle skjønner helt forskjellen på å være ansatt i et privat firma og å være ansatt i kommunen. Noen har familien i hjemlandet og vil jobbe ubegrenset overtid. I tillegg jobbes det toskift nå, noe de ikke er vant til. Målet er ett skift, men da trengs det flere biler. Vi har vært opptatt med denne nye gruppa, så kanskje noen av de andre medlemmene i Renovasjonsetaten synes at de ikke har fått den oppmerksomheten de vil ha. Det har vært hektisk, og vi har måttet prioritere de virksomhetsoverdratte. Men vi prøver å ta saker fortløpende ellers i etaten samtidig, forteller fungerende hovedtillitsvalgt Faizah Begum.

 

Ved virksomhetsoverdragelse må de tillitsvalgte huske:

 • Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.
 • Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.
 • Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtalen som tidligere arbeidsgiver var bundet av.
 • Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.
 • Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver.
 • Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.

Se også paragraf 16 i Arbeidsmiljøloven (Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Kompetansesenteret i oslo

 

Det skal gis særskilt informasjon om:

 • grunnen til overdragelsen
 • fastsatt eller foreslått dato for

   overdragelsen

 • de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne
 • endringer i tariffavtaleforhold
 • planlagte tiltak overfor arbeids   takerne
 • reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)