Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ett år igjen – hvordan går det med LOs serviceprosjekt?

LO-prosjektet «Kampanje i servicesektoren» har gitt flere forbund ekstra drahjelp i det vanlige vervearbeidet. Med ett snaut år igjen av kampanjen - har vi klart å bygge muskler i servicesektoren?

Organisasjonsbyggerne
Bakerst fra venstre: Dan Rugsveen(NAF), Kenneth Mørk(HK), Geir Aasen(EL og IT), Bjørn Petter Jenssen(Fellesforbundet), foran fra høyre Merethe Solberg(Fellesforbundet), Cathrine L. Kristiansen(NAF), Knut Ivar Egset, Mette Sigvartsen (begge Fagforbundet), Beate Tvedt Johansen(HK) og Mette Irene Øyen(NAF). (Foto: Randi Tevik)

 LO-sekretariatet satte av seks millioner kroner til kampanjen i 2016, og ytterligere seks millioner fordelt på 2017 og 2018. Målet er langsiktig og tallfestet til hundre nye tariffavtaler og 4000 nye medlemmer.

Tallenes tale er klar – vi har lykkes

Etter en gjennomgang fra de ulike prosjektsekretærene er det klart at jobben som gjøres er nødvendig og at det nytter. Status er 80 nye tariffavtaler, 2838 nye medlemmer og enda mer gledelig over hundre nye tillitsvalgte.

Beate Tvedt Johansen, HK sin superverver fra vest, er sikker i sin sak.

– Uten synligheten av serviceprosjektet hadde ikke denne veksten kommet, sier hun, og samtidig framhevet hun hvor viktig det er å være en del av noe større, og lære av hverandre og få til noe sammen. Det lønner seg å vise muskler.

Hun fikk støtte i dette både fra kjøpesentersatsinga og ikke minst fra LO-prosjektet på Gardermoen. Samhold gir styrke, og det trenger de ansatte og medlemmene i servicebedriftene skal de få levelige lønns- og arbeidsvilkår.

Stor slagkraft og rekkevidde

Fagforbundet har sammen med Handel og Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund, El og IT, Fellesforbundet og Transportarbeiderforbundet deltatt i prosjektet. Samarbeidet forbunda imellom har variert fra sted til sted og fra sektor til sektor.

For både Fagforbundet og de andre har det vært å pløye upløyd mark. I servicesektoren er det lav organisasjonsgrad, og mange arbeidsplasser er uten tariffavtale. Det skyldes ikke at ansatte i servicesektoren nødvendigvis er mindre positive til fagorganisering enn andre, de har bare ikke blitt spurt.

I tillegg er mange arbeidsgivere lite ivrige på at fagbevegelsen skal blande seg.

Gode tall og mye læring for Fagforbundet

Fagforbundet har retta sin innsats mot servicedelen av sykehussektoren, eksempelvis IT, innkjøp, bygg og personal/HR. I tillegg har tillitsvalgte og prosjektmedarbeidere vært med på kjøpesentre og møtt frisører, hudpleiere og andre i velværesektoren. Også apotek i helseforetakene og på kjøpesentre er flittig besøkt.

– Vi har verva godt i Pasientreiser og ambulanse, særlig i nord, forteller Knut Ivar Egset. I apotek er det litt vanskeligere, men vi har krav om tariffavtale på vei fra to apotek snart, forteller han.

Fagforbundet har hele veien brukt egen organisasjon med forbundsregionen og fagforeningene som spydspisser lokalt.

– Prosjektet er jo en ekstraordinær og langsiktig organiseringskampanje i servicesektoren, så den lokale forankringa er helt nødvendig, understreker prosjektsekretær, Knut Ivar Egset.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)