Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Enighet i Akasia – streiken avsluttet

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en nye tariffavtaler. – En lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag, sier forhandlingslederne.

Streikende i Akasia holder humøret oppe
De streikende i Akasia holdt humøret oppe gjennom den langvarige streiken, og kom i mål til slutt. F.v: Runhild Bjørkmann, Inge Eidsheim og Rune de Lange. (Foto: Fagforbundet Hordaland)

– Konflikten har vært en belastning for alle berørte og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt.

Pensjonsstriden er løst

Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet vårt, en ytelsesordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne. Også FO har hatt ett medlem i Akasia ute i konflikt.

Løsningen innebærer at de ansatte i Akasia kan velge en ytelsespensjon som tilsvarer den tidligere ordningen de hadde. De ansatte kan også bli stående i den innskuddsordningen Akasia har i dag, dersom de ønsker det. Vi har også blitt enige med arbeidsgiver om en bedre uførepensjon.

Blir ikke rettssak

Partenes rettstvister knyttet til pensjon anses med dette løst og sakene trekkes. Den samlede lønnsøkningen er på nivå med sammenliknbare virksomheter. Tariffavtalene regulerer lønn og rettigheter for alle virksomhetene i Akasiakonsernet.

Barnehage

For 2016 gis det et generelt tillegg på kroner 7 300 i hel stilling for alle unntatt barnehagestyrere med virkning fra 1.5.16, samt ny minstelønnstabell. Barnehagestyrere gis tillegg på 2,4 prosent.

For 2017 gis det en økning på 7 500 kroner i hel stilling for alle unntatt barnehagestyrere med virkning fra 1.4.17, samt ny minstelønnstabell. Barnehagestyrere gis tillegg på 1,9 prosent.

Eiendomsforvaltning samt Kirke og gravplass

Akasia Eiendomsforvaltning A/S og Akasia Kirke og gravplass A/S: Generelle tillegg på 1,5 prosent til alle på overenskomsten med virkning fra 1.5.16.

Minstelønnsgarantier gjøres gjeldende fra samme dato. Leder gis et tillegg på 1,9% fra samme tidspunkt. Generelle tillegg på 2,2 prosent til alle på overenskomsten med virkning fra fra 1.4.17.

Les mer om oppgjøret på fagforbundet.no/tariff/spekter/

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)