Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

SINTEF og Fagforbundet i lønnsomt samarbeid

SINTEF og Fagforbundet skal dokumentere at samarbeid lønner seg. Målet er å få ytterligere forskningsbasert belegg for at samarbeid også lønner seg økonomisk. Avtalen strekker seg over to år, med oppstart høsten 2017.

barnehage.jpg
Barnehage illustrasjon (Foto: Fagforbundet)

SINTEFs avdeling for teknologi og samfunn har lang tradisjon med arbeidslivsforskning. SINTEF-prosjektet «Parts-basert ledelsesutvikling» dokumenterte at når partene samarbeidet utover det lov- og avtaleverket krever, skapes bedre resultater. De kunne også dokumentere bedring i arbeidsmiljøet, lavere sykefravær og som en konsekvens av det, økt produktivitet.

SINTEF har jobbet mest med privat sektor. Gjennom de siste tiårene har Fagforbundet utviklet det lokale trepartssamarbeidet som modell der politikere, administrative ledere, ansatte og tillitsvalgte sammen deltar i utviklingsarbeidet i kommunesektoren.

Når Fagforbundets og SINTEFs gode resultater kobles sammen, kan vi bruke erfaringene og arbeidsmetodene innenfor en forskningsbasert ramme, og dokumentere at samarbeid lønner seg – også økonomisk.

Felles utfordringer

Kommunene utfører tjenester med høye krav til kvalitet, fornyelse og effektivitet, og kravene øker. I løpet av de siste tiårene har stadig flere oppgaver blitt lagt til kommunesektoren, uten at kommunene har fått tilstrekkelige midler for å løse oppgavene. Likevel er oppgavene løst.

Men, det vil bli krevende å opprettholde velferdstjenestene på samme nivå, med samme ressursinnsats som i dag. I år 2060 har vi dobbelt så mange 70-åringer. Samtidig skal barn og unge fortsatt gå på skole og i barne-hager, og stadig flere eldre vil trenge omsorg. Utviklingen mot færre yrkesaktive blir en utfordring vi må løse. Læring, kunnskapsutvikling og innovasjon, spredning av erfaringer, kan gi mulighet til å møte utfordringene.

Trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstakersiden omtales som den norske modellen. Dette har gjort oss nyskapende og produktive. Forbundets erfaring med trepartssamarbeid er gode. SINTEF har jobbet aktivt med partssamarbeidet på arbeidsplassen, særlig med ledelse og tillitsvalgte og med utvikling på arbeidsplassen. Gjennom å kombinere Fagforbundets og SINTEFS erfaringer ønsker vi å dokumentere at det lokale trepartssamarbeidet også er økonomisk lønnsomt utviklingsarbeid.

Steinkjer, Surnadal og Oppdal

Omstillingsenheten har dialog med fagforeningene og tillitsvalgte i kommunene Steinkjer, Surnadal og Oppdal. Her er fagforeningene er positive, og vi vil kontakte kommunene på politisk nivå. I hver kommune planlegger vi utviklingsarbeid i et sykehjem og en barnehage. Da kan vi sammenligne endringer og utvikling i hver enhet og mellom kommunene. Viktig i dette arbeidet er at barnehagene og sykehjemmene selv må definere hva som er utfordringer og hvordan de skal løses.

Vi tror at utviklingsarbeid der alle tre parter er aktive gir resultater. Erfaringene er hittil er at samarbeid lønner seg, og vi gleder oss til å starte opp. Sammen!

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)