Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Viktig kvinneseier i Libanon

I to landsmøteperioder har Fagforbundet støttet Kvinner Kan- og Unge Kan-prosjekter i de palestinske flyktningleirene i Libanon. Levekårene for flyktningene har forverret seg år for år.

Isra fra Youth can do it
Isra er en av mange unge kvinner som er med i Norsk Folkehjelps Ungdom Kan-prosjekt som Fagforbundet støtter. (Foto: Ingunn Eriksen)

Libanon har en befolkning på 4,4 millioner og er på størrelse med Buskerud fylke. Siden borgerkrigen i Syria har de tatt imot ca en og en halv million syriske flyktninger. Libanon har dermed det høyeste antallet flyktninger per innbygger i verden.

En av fire er flyktning

Khaled Yaumot, Norsk Folkehjelp Libanon, er takknemlig for Fagforbundets støtte til flyktninger i Libanon.

Programansvarlig Khaled Yamout, fra Norsk Folkehjelp i Libanon var i Norge i september. Han ga Fagforbundet en oppdatering over den tøffe situasjonen.

Han fortalte at det i tillegg til de syriske flyktningene, er rundt 300 000 palestinske flyktninger. Flyktningkrisa har ført til enorme utfordringer både for landet, og ikke minst for flyktningene sjøl. Det er ikke opprettet egne flyktningleirer for de syriske flyktninger. De bor spredt rundt i Libanon, men også i de opprinnelige palestinske flyktningleirene.

Tilbudet om å delta i Kvinner Kan-prosjektene har derfor inkludert både landets nye flyktninger og fattige libanesere. Kursene omhandler kvinne- og menneskerettigheter, og motiverer flere kvinner og unge til å delta i det offentlige samfunnslivet.

Viktig støtte

Khaled Yamout takket Fagforbundet for støtten til Kvinner Kan og Unge Kan. Begge prosjektene er unike i Libanon. På grunn av flyktningkrisen går internasjonal støtte til humanitære hjelp, mens Fagforbundet har beholdt støtten til prosjektene som søker å bedre kvinners - og unges rettigheter.

I tillegg har Fagforbundet samlet rundt 1,6 millioner i løpet av 2013 – 2016 til Norsk Folkehjelps arbeid for syriske flyktninger. Yamout kunne fortelle at i det siste har rundt 3000 flyktninger returnert til Syria, og i Libanon diskuteres det hvordan retur skal gjennomføres. Humanitære organisasjoner er bekymret for at flyktningene skal tvangsreturneres uten oppfølging i Syria. Norsk Folkehjelp er interessert i å spille en rolle i oppfølgingen av flyktningene, og ser nå på mulighetene for hvordan dette kan gjøres.

Kjemper mot dobbelt overgrep

Kvinne- og menneskerettighetsorganisasjoner i Libanon har kjempet for å få til lovendringer for å øke beskyttelsen av voldsofre og forhindre nye muligheter for overgrep. I august vant de fram. Straffen for voldtekt hadde vært inntil sju år, men voldtektsmannen gikk fri hvis han giftet seg med den voldtatte, og var gift med henne i minst tre år.

Det libanesiske parlamentet har fulgt andre arabiske land som har kvittet seg med det inhumane og krenkende straffefritaket for voldtektsmenn. General Union of Palestinian Women som organiserer Kvinner Kan-kursene har vært en av flere ledende organisasjonene i denne kampen.

Viktig kvinneseier i Libanon

I to landsmøteperioder har Fagforbundet støttet Kvinner Kan- og Unge Kan- prosjekter i de palestinske flyktningleirene i Libanon.

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)