Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Yrkesfag på dagsorden

I november skal et aktivt fagforbundsår avsluttes med landskonferanser i seksjonene. Hovedlinjene for fire nye yrkesfaglige år skal vedtas.

Fagforbundet har hatt mange debatter fram mot, og i 2017. Det blir gjerne det i et år med landsmøte og landskonferanser. Organisasjonsdebatten gjør også avviklinga av landsmøte og landskonferanser spesiell, men ikke på en måte som innvirker på innholdet i det yrkesfaglige arbeidet.

Bred debatt

Seksjonene har forberedt seg godt til sine landskonferanser. Allerede i januar sendte seksjonene ut debatthefter med forslag til hovedlinjer for seksjonsarbeidet i perioden 2017-2021. Heftene har vært til debatt i fagforeninger og fylker. Det er viktig at medlemmene i kjenner seg igjen i det endelige styringsdokumentet som vedtas på de respektive landskonferansene 14. til 16. november. For medlemmene seksjonene er de fjerde ordinære landskonferansene et høydepunkt.

Ulike roller

I Fagforbundet er det en klar arbeidsdeling mellom hva landsmøtet og hva landskonferansene skal behandle og vedta. Landsmøtet kan, som organisasjonens øverste organ, gjøre vedtak som omfatter hele organisasjonens arbeidsfelt. Landskonferansene har ansvar for å behandle det som angår yrkene og yrkesutviklingen. Det er viktig at forslag som fremmes ligger innenfor den enkelte seksjons ansvarsområde. Seksjonens retningslinjer må være i tråd med Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram.

Et rammeverk

Hovedlinjene, som landskonferansene vedtar for perioden 2017-2021, brukes av det nasjonale seksjonsstyret fra år til år. Debatten på landskonferansen er viktig både for seksjonsarbeidet generelt, og for de enkelte yrkene. Det er derfor viktig at debatten ikke bare berører generelle utviklingstrekk, men også enkeltområder. Dette kan være knytta til innholdet i yrket, utdanningsløpet eller rammevilkårene rundt enkeltyrker.

Ungdom og pensjonister

Fagforbundet Ung og pensjonistene skal også ha sine landskonferanser i november. Som seksjonene har de hatt debatt i alle organisasjonsledd og skal de vedta sine egne handlingsplaner.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)