Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforbundets nye ledelse

Fagforbundets 4. ordinære landsmøte er over. Det nye arbeidsutvalget ble enstemmig klappet fram.

Arbeidsutvalget:
Odd Haldgeir Larsen, Stein Guldbrandsen, Sissel M. Skoghaug, Mette Nord, Iren Mari Luther, Anne Green Nilsen, Trond Finstad, May-Britt Sundal, og Svend Morten Voldsrud. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

Mette Nord er gjenvalgt forbundsleder i Fagforbundet. Også nestlederne Odd-Haldgeir Larsen og Sissel M. Skoghaug fortsetter. Valgkomiteens innstilling ble banket igjennom, med fem nye ansikter i forbundets arbeidsutvalg.

– Tusen takk for tilliten. Det er en stor og krevende oppgave å lede Fagforbundet. Jeg er ydmyk overfor oppgaven og ser fram til fire nye år i lederstolen. Sammen har vi styrke til å påvirke samfunnet til medlemmenes beste, og vi skal bli flere, sa Nord da hun takket landsmøtet.

Sissel M. Skoghaug har vært frikjøpt på heltid siden 2009, og nestleder i forbundet de siste fire årene. På landsmøtet fikk hun fornyet tillit. Hun er 46 år gammel og født og oppvokst i Troms. Sissel er utdannet sykepleier. Hun har hatt en rekke verv i forbundet, fra hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, nestleder i Seksjon helse og sosial i Troms, til medlem i landsstyre og seksjonsstyre.

Odd Haldgeir Larsen er 56 år. Han er utdannet agronom og har jobbet i teknisk sektor i Ås kommune. Odd Haldgeir har vært fylkesleder i Fagforbundet Akershus og ble valgt inn i arbeidsutvalget i Fagforbundet 2011. I likehet med Sissel ble han valgt som nestleder i 2013.

De nye i arbeidsutvalget, som utgjør den daglige ledelsen i forbundet, er Anne Green Nilsen fra Oslo, Svend Morten Voldsrud fra Oppland, Iren Mari Luther fra Oslo, leder for yrkesseksjon helse og sosial, May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og Trond Finstad leder yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Stein Guldbrandsen (64) ble gjenvalgt som leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk. Stein jobbet som vognfører i Oslo Sporveier fram til 1991. Han er nå den eldste i arbeidsutvalget og er sammen med Mette Nord (58) den som har sittet lengst i ledelsen. Begge ble valgt på landsmøte i 2006.

– Den samla ledelsen representerer hele forbundet, en sterk kombinasjon av erfaring og ungdommelig pågangsmot, mener Guldbrandsen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)