Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ønsket en god debatt velkommen

- Våre grupper skilles ut i stillhet, helt til det smeller, noe IKT-skandalen i Helse Sørøst er et eksempel på, sa leder av yrkesseksjon kontor og administrasjon og AU-medlem, Trond Finstad, da han innledet til debatt på landskonferansen.

trondfinstad.jpg

Fagforbundets grupper i kontor og administrasjon har både faglige utfordringer og strukturelle utfordringer. Det har vært en omfattende debatt i organisasjonen på den yrkesfaglige retningen som skal vedtas på landskonferansen. Alle ledd i organisasjonen ble invitert til debatt så tidlig som i januar 2017, da yrkesseksjon kontor og administrasjon sendte ut sitt debatthefte.

Se mer informasjon om LANDSKONFERANSEN 2017

- Det kom inn 94 forslag til hovedlinjene, og svært mange av disse er ivaretatt i dette dokumentet vi skal behandle, sa Trond Finstad. Dersom det er noen som likevel vil fremme sine forslag på nytt er det selvsagt mulighet for det under behandlinga av hovedlinjene.

Kunnskap er makt

Kompetanseheving og kompetanseplaner er et viktig område å jobbe med. Det er arbeidsgivers plikt å følge opp, men den enkelte må også ta ansvar.

- Som yrkesseksjon må vi være pådriver for hele utdanningsfeltet, og bruke yrkespolitikken også i omstillingsarbeid på arbeidsplassene. Trond Finstad la til at omstilling og utskilling av arbeid og ansatte rammer kontor og administrasjon hardt.

Les hele innledninga her

- Våre grupper skilles ut i stillhet, helt til det smeller, noe IKT-skandalen i Helse Sørøst er et eksempel på.

Yrkesseksjonen må ha øye for flere utdanningsløp, både yrkesfag, fagskole og høyere utdanning.

- Vi vil arbeide for offentlige tilbud og gratis utdanning. Alle skal ha lik rett til utdanning i dette landet.

Verving

Kompetanse og høyere utdanning, og andelen av medlemmer og potensielle medlemmer med høyere utdanning ble av mange delegater tatt opp fra talerstolen.

Hvorfor er det så vanskelig å verve dem?

Både Fauzia Hussain-Wik fra Hordaland og Henning Søbakken fra yrkesseksjonsstyret sentralt, understreket at verving må systematiseres, for eksempel at ungdom og yrke kobles sammen, både på studiestedene og på arbeidplassene.

Flere delegater var opptatt av at de overordna hovedlinjene må omsettes til praktisk jobbing.

- Det er ute på arbeidsplassene vi verver og er synlige. Derfor er det der vi må konkretisere og sette god yrkespolitikk ut i livet, sa Randi Gunsteinsen fra Aust Agder.

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)