Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforbundet Hvaler hindret anbud på sykehjemmet

I Hvaler kommune har FrP og Høyre flertall. Til kommunestyrets budsjettmøte i desember skulle FrP foreslå konkurranseutsetting av sjukehjemmet. De regnet med støtte fra Høyre. Sånn ble det ikke. I Hvaler kommune har Frp og Høyre flertall. Til kommunestyrets budsjettmøte i desember tenkte Frp å foreslå konkurranseutsetting av sykehjemmet. De regnet med støtte fra Høyre. Sånn ble det ikke. Se hvordan Fagforbundet Hvaler fikk dem til å snu.

Aksjonsgruppa
Fra venstre: Grete Johanne Nikolaisen, Ida Solbakken, Gro Anita Thoresen, Mona Holmquist, Wenche Wroldsen, Unni B. Moe. Foran: Bjørn Kristian Rudaa. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Nå er både Frp og Høyre enige med Fagforbundet. Dypedalåsen sykehjem i Hvaler skal ikke konkurranseutsettes. I hvert fall ikke i 2018. Det settes i stedet i gang et trepartssamarbeid med politikerne, kommuneadministrasjonen og Fagforbundet Hvaler (med støtte fra omstillingsenheten i Fagforbundet nasjonalt). For alle er enige om at noe må skje. Flere år med budsjettunderskudd på sykehjemmet og et høyt sykefravær er uholdbart.

Gleder seg til 2018

– Jeg gleder meg til året som kommer! Nå vet vi at de ansatte får beholde lønna og en god pensjon. Det blir ikke konkurranseutsetting. Vi vet at vi nå må gjøre en jobb sånn at spørsmålet om konkurranseutsetting ikke dukker opp hvert år. Vi skal drive virksomhetene våre sjøl. Og vi skal vise at vi kan gi gode tjenester med god kvalitet, og at vi kan få ned sjukefraværet. Det ligger mye jobb foran oss, men det gjør ingenting, sier hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen optimistisk.

Hun er glad for at politikerne har tillit til Fagforbundet i denne saken.

Fagforbundet Hvaler inviterte Frp, Høyre og MDG til dialogmøte. Det ble avholdt i slutten av november. Frp og Høyre møtte opp. Omstillingsenheten, med Bjørn Kristian Rudaa, var også til stede. Etter en god diskusjon kom politikerne og Fagforbundets tillitsvalgte til enighet.

I 2018 skal det settes i gang et arbeid sammen med Fagforbundet. Det vil kreve mye av de ansatte, men også av politikerne. I Hvaler finnes et delegeringsreglement som gjør at politikerne har delegert mye til administrasjonen, på godt og vondt.

Hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen er et utpreget konkurransemenneske - hun liker ikke å tape.Nå har hun vunnet første runde mot konkurranseutsetting av sykehjemmet.
Hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen er et utpreget konkurransemenneske - hun liker ikke å tape.Nå har hun vunnet første runde mot konkurranseutsetting av sykehjemmet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Dette kan ikke lenger være en sovepute for politikerne, sånn at de ikke tar ansvar som arbeidsgivere, sier Wroldsen.

Til Moss for å lære

Frp og Høyre dro til Moss for å lære om konkurranseutsetting. Målet var at de ønsket å konkurranseutsette Dypedalåsen sykehjem. Et sykehjem med 36 faste beboere. Sykehjemmet ligger på Spjærøy med utsikt til Skjelsbosund. Stiftelsen «Dypedalåsen alderspensjonat» eier sykehjemmet, mens Hvaler kommune drifter det.

Kommunens politikere dro til Moss og hadde blant annet samtaler med Norlandia om privatisering. Dette fikk hovedtillitsvalgt Wroldsen nyss om.

Hun sendte inn et spørsmål til administrasjonsutvalget i kommunen, og tok så kontakt med Fredrikstad blad.

– Da begynte ballen å rulle.

Hun forteller at politikerne ikke var så glade for at innbyggere i Hvaler fikk vite hva som var på gang.

– Men det skal Frp-ordfører Eivind Norman Borge ha – han sa faktisk hele tida at de ikke ønska å konkurranseutsette bare for å gjøre det. Jeg vil si at de ønsket den letteste utveien. Men konkurranseutsetting er ingen enkel vei til himmelen, sier hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen.

Fulgte boka

Omstillingsenheten i Fagforbundet har utarbeida en veileder for hva fagforeninger skal gjøre når politikerne vil privatisere. Den heter: Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området. Veilederen gir fagforeningene og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet med å hindre konkurranseutsetting.

– Vi hadde veilederen, og det var naturlig å ta den fram. Fylket og omstillingsenheten ble kontaktet. Kompetansesenteret ble informert. Unni B. Moe fra omstilling og nestleder i fylket, Tore Leif Gundersen var på plass hos Fagforbundet Hvaler etter få dager.

– Jeg må jo si det – makan til forbund skal du leite lenge etter! Fylket, Fagforbundet Fredrikstad og LO Fredrikstad tilbød hjelp umiddelbart. Fagforbundet Moss sendte oss masse informasjon som vi trengte. Den hjelpa og støtten har gjort jobben min enklere her ute, forteller Wenche Wroldsen.

Hun understreker at det å vite at du ikke står alene gir deg den nødvendige tryggheten.

– Omstillingsenheten har en ro og en kompetanse vi trengte. Det er et stort ansvar å prøve å få snudd to tredeler av kommunestyret. Fagforbundet stiller opp og gjør det gratis. Omstilling tar også ansvar for å lage en prosjektskisse, smiler hun.

Skape gode arbeidsplasser

Fagforbundet Hvaler har mange ideer og ønsker å bidra med i et prosjektarbeid. For å klare det, trenger de innspill og tilbakemeldinger både fra egne medlemmer og Sjukepleierforbundets medlemmer. De uorganiserte skal også høres.

– Vi er en liten kommune. Alle har en nabo, samboer eller familiemedlem som jobber eller har jobba på sykehjemmet. Det er gjennomsiktig og mange vet hvor skoen trykker. Prosjektet vil avdekke det. Det er utrolig at vi i Fagforbundet har fått med Høyre og Frp på en sånn løsning.

– Den beste jobben vi kan gjøre for medlemmene våre er å skape trygge gode arbeidsplasser. Vi tar ansvar. Det kan jo dukke opp ting i prosjektet som kan være vanskelig for de ansatte, også – men det må vi ta når det kommer. På dette feltet er Fagforbundet dyktigere enn de fleste lokalpolitikere, sier Wenche Wroldsen optimistisk.

Stolt av de lokale tillitsvalgte

Sammen er vi dynamitt
Sammen er vi dynamitt (Foto: Nestleder i fylkesregion Østfold, Tore Leif Gundersen, er jublende glad for at Djupedalåsen sykehjem i Hvaler kommune forblir i kommunal regi. Et godt samarbeid mellom lokal fagforening, fylket og Fagforbundet nasjonalt har gitt resultater.)

Tore Leif Gundersen, nestleder i fylkes-regionen Østfold er jublende glad for det de har fått til på Hvaler.

– Det er en stor seier. Fagforbundet er en veldig bra organisasjon når vi bruker kompetansen vår på riktig måte. Vi må få fagforeningene til å bruke organisasjonen. Ingen skal ikke stå alene med så vanskelige saker.

Tok initiativet

Gundersen forteller at det faktisk var forbundet i Østfold som tok initiativet til å få laget en enkel oppskrift, dersom lokalpolitikere truer med konkurranseut-setting.

– Vi la vekt på at den skulle være så lettfattelig som mulig. Bjørn Kristian Rudaa fra omstillingsenheten var sammen med oss og tok dette med seg tilbake. De satte dette i system. Veilederen er oversiktlig og god. Vi må lage verktøy for de lokale fagforeningene, sier han.

Tore Leif Gundersen understreker at hele organisasjonen trenger politisk kompetanse. Tillitsvalgte og medlemmer må forstå at det er bystyrene og kommunestyrene som avgjør om kommunale tjenester skal privatiseres. Tillitsvalgte og medlemmer må vite hva det betyr for de ansattes lønns- og arbeids-forhold.

Hvordan forhindre konkurranseutsetting

Fagforbundet har laget veiledere som tillitsvalgte kan bruke når politikerne ønsker å konkurranseutsette. Punktene under er en liten smakebit fra veilederen mot konkunrranseutsetting i KS-området.

Veilederen kan lastes ned på fagforbundet.no/tema/privatisering. Dersom det snakkes om konkurranseutsetting i din kommune – husk at tid er viktig: Kom tidlig inn i prosessen!

Tida fra kommunestyret vurderer å konkurranseutsette en virksomhet, med utgreiing og drøftingsplikt, og fram til endelig forslag til vedtak, er den viktigste for å stoppe prosessen.

Faglige begrunnelser mot konkurranseutsetting:

  • Beholde og utvikle kompetanse
  • Innsyn og tilsyn med virksomheten.
  • Mulighet til å bruke ressurser på tvers
  • Fornuftig prioritering
  • Bruk av egne ressurser ved prosjektering i nye anlegg
  • Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt
  • Kontrakter med private selskaper binder ressurser

Be om innsyn

Hva ligger i virksomheten i dag, og hva må eventuelt tas vekk i et anbud? I en kontrakt med en tilbyder vil det være spesifisert hva oppgavene går ut på. Alle tilleggsytelser vil bli fakturert, eller ikke utført.

Jobb fagligpolitisk

  • Brev til politikere.
  • Still på møter, få de ansatte til å være synlige.
  • Tips lokale medier, skriv avisinnlegg og vær aktiv i sosiale medier.

Søk hjelp og støtte

Fagforbundet kan stille med kompetanse innenfor lov- og avtaleverk, juss, økonomiske rammebetingelser, kommuneøkonomi og pensjon. Kompetansesenteret bør kobles på med en gang. Også fylkeskrets og fylkesseksjonene må kobles på, for støtte til politisk og faglig argumentasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slitne ansatte

Plasstillitsvalgt Gro Anita Thoresen ved Djupedalåsen sykehjem i Hvaler.
Plasstillitsvalgt Gro Anita Thoresen ved Djupedalåsen sykehjem i Hvaler. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Plasstillitsvalgte, Gro Anita Thoresen, har hele tida jobbet aktivt med å informere både våre og Sykepleierforbundets medlemmer om arbeidet Fagforbundet har lagt ned for å unngå konkurranseutsetting av sykehjemmet.

Ifølge plasstillitsvalgt Gro Anita Thoresen er det en flott gjeng som jobber på sykehjemmet, arbeidsmiljøet er godt, men de ansatte også blir slitne og leie av situasjonen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)