Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tariff for alle penga

Fagforbundet er i full gang med hovedtariffoppgjøret - mange medlemmer og tillitsvalgte venter spent på resultatene.

ksoppgjretmetteplhilde.jpg
Fagforbundet klare for videre forhandlinger: Leder i LO Kommune, Mette Nord, har overlevert kravdokument 2. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Kommuneoppgjøret (KS) er det oppgjøret som omfatter flest av medlemmene våre.

Her er de konkrete kravene til lønn og ubekvemstillegg overlevert og forhandlingene i full gang. Forhandlingsfristen er natt til 1. mai.

Spekteroppgjøret, som omfatter blant annet medlemmene i sykehussektoren er det nest største. Fagforbundet er forøvrig part i over 70 tariffavtaler.

Alle tariffområder like viktige

Oppstykkinga av arbeidslivet gjør jobben som tillitsvalgt mer krevende. Private, kommersielle aktører langt inn i det som var kommunenes kjerneområder, krever av oss at vi tenker ut over KS-området. Det gjeder både under forberedelser og gjennomføring av tariffoppgjør og konfliktberedskap.

Brudd eller enighet

Forhandlinger som blir brutt, går til mekling. Blir partene enige innen fristen, går det anbefalte forslaget til uravstemnning direkte. Klarer ikke partene å bli enige om et anbefalt resultat innen tidsfristen eller ved mekling, blir det streik.

Hvis partene anbefaler en meklingsløsning, sendes det også til uravstemning. Det betyr at medlemmene får si ja eller nei til forslaget. Både sentral og lokal beredskap må derfor fungere nesten gjennom hele året.

 Informasjon i alle kanaler

Fagforbundet har egne tariffsider der du skal finne alt du trenger å vite. I tillegg følger Fagbladet også tariff- opp-gjørene tett.

Både Fagforbundet og Fagbladet sender ut nyhetsbrev, og begge har egne facebooksider.

Fagforbundet bruker også e-post. Ved helt spesielle anledninger sender vi også SMS til de medlemmene som er omfattet av det spesielle tariffoppgjøret.

Når et oppgjør er ferdig lager Fagforbundet egne tariffplakater. Plakatene er ment som hjelp til de tillitsvalgte. De kan henges opp på arbeidsplassene eller kopieres til utdeling blant medlemmene.

Ved en streik kommer det også grundig informasjon fra Fagforbundet sentralt i form av flyere og plakater.

Elektronisk uravstemning

Fra 2016 bruker vi elektroniske avstemning i alle tariffområder.

Uravstemningen foregår ved at medlemmene får en SMS. Der kan de stemme ja eller nei til oppgjøret, eller klikke på en lenke som fører til en nettside med mer informasjon, og stemme via nettsiden. I tillegg til SMS, skal det fortsatt være mulig å stemme skriftlig.

Det må gjøres et grundig arbeid i forkant med Fane2 for at vi skal ha riktig mobilnummer til alle medlemmene.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)