Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Menn favoriseres lønnsmessig

Ferske tall viser at 78 prosent av britiske selskaper betaler menn bedre enn kvinner, og at menn fortsatt er i flertall i topplederstillingene og at de får mest når bonuser utbetales.

Likestilling:
Lørenskogfeierne har lik lønn for likt arbeid. Kvinneyrker lønnes generelt dårligere enn mannsyrker. I Norge tjener kvinner i gjennomsnitt 85 kroner, når en mann tjener 100. (Foto: Jan Lillehamre)

Britiske selskaper med mer enn 250 ansatte må etter britisk lov offentliggjøre hva de betaler sine mannlige og kvinnelige ansatte. I fjor skapte åpenheten hodebry for sjefene i BBC, som måtte forklare hvorfor den britiske tv-giganten konsekvent betaler sine mannlige profiler bedre enn sine kvinnelige.

Likelønn og likelønnsgapet

Når en diskuterer lønn og likestilling er det viktig å skille mellom begrepene likelønn og likelønnsgapet. Likelønn handler altså om lik lønn for likt arbeid, mens likelønnsgapet handler om hvor mye menn og kvinner tjener i forhold til hverandre.

I Norge for eksempel tjener kvinner i gjennomsnitt 85 kroner, når en mann tjener 100 kroner. Det betyr ikke at kvinner får lavere lønn av å gjøre den samme jobben, men at de i sum får mindre betalt.

Tilbake til Storbritannia pekes det på tre årsaker til hvorfor menn som hovedregel tjener bedre enn kvinner i løpet av yrkeskarrieren:

  • Store forskjeller i omsorgsansvar
  • Flere kvinner i yrker uten krav til utdanning
  • Ren diskriminering

Hårreisende, men likevel virkeligheten i 2018: Kvinner verdsettes systematisk lavere enn menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme.

Heldigvis sitter fagbevegelsen i en nøkkelposisjon: Lønnsforhandlingene kan brukes som et redskap til å løfte kvinnedominerte yrker, ved at de prioriteres i lønnsoppgjørene.

En sterk fagbevegelse er avgjørende for å sikre full likestilling. I Europa svekkes fagbevegelsen og ulikhetene øker. Det viktigste for å unngå det, er å jobbe målrettet politisk og organisatorisk.

For det er som en tidligere statsminister en gang sa det: Alt henger sammen med alt.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)