Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

– NAV og slippen setter full fyr i forsamlinga

– Det handler ikke bare om den ene slippen eller om dem som jobber på NAV. Det er et oppdemt sinne av digitaliseringsfrustrasjoner som kommer opp, sa leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, til fullsatt hus på Faggruppe NAVs konferanse om digitalt utenforskap.

davidsen2.jpg
Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet, holdt innlegg på konferansen om digitalt utenforskap som faggruppe NAV arrangerte i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg)

 

Digitalt utenforskap er ikke bare en generasjonsutfordring.
– Utenforskap kan skape utrygghet og sosial uro. Det trenger vi ikke, sa leder i pensjonistforbundet Jan Davidsen da ha innledet på konferansen.

Faggruppe NAV i Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet samlet full sal på konferansen som belyser mange sider av digitalisering. Hva er digitalt utenforskap? Hvem er egentlig utenfor, og hva gjør det med oss å møte de som faller utenfor?

Trond Finstad, leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon og AU-medlem, ønsket velkommen og takket faggruppen for initiativet til å ta opp temaet digital utenforskap.

– Fagforbundets medlemmer er positive til digitalisering, men vi må sikre oss at vi får påvirke og medvirke i prosessene, og at vi klarer å ivareta de mest utsatte gruppene slik at de blir inkludert, sa Finstad.

Han understreket at det er et offentlig ansvar å sikre likeverdige tjenester for innbyggerne, og at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av digitale ferdigheter.

NAV og slippen setter full fyr i forsamlinga

Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet, holdt en engasjert innledning. Han har over 230 000 medlemmer i ryggen, men i sitt innlegg favna han langt flere enn sine egne. Som tidligere leder i Fagforbundet hadde han også et ansatteperspektiv med seg.

– Når vi møter medlemmene våre er det ingenting som setter så raskt fyr i forsamlinga som NAV og slippen, forteller Davidsen. Han tror ikke det bare handler om den ene slippen og om de som jobber på NAV.

– Det er et oppdemt sinne av digitaliseringsfrustrasjoner over både post, bank, billettkjøp til buss, tog, kino og konserter som kommer opp. Et sinne over alle gebyrer og ekstraomkostninger som tilfaller dem som ikke klarer å henge med i digitaliseringa.

Leverandører av ulike tjenester investerer millioner på løsninger som ikke når fram, eller ikke kan brukes av en stor del av den voksne befolkninga i landet vårt. Det er urovekkende og uakseptabelt.

– Hvem er det som i edru tilstand investerer så mye ressurser i løsninger som ikke er egna til å kommunisere med innbyggerne, undrer Davidsen. En skulle tro at opplæring av innbyggerne sto øverst på lista over det som måtte til for å lykkes, legger han til.

Davidsen minnet også om at det er steder i landet som ikke har mobildekning og at det er familier som ikke har råd til det utstyret som trengs.

Et annet område Jan Davidsen tok opp var framveksten av velferdsteknologi. Han understreket at det skjer mye positivt, men mener det samtidig må være legitimt å problematisere noen områder.

Å bli våket over og bli overvåket

– Det er forskjell på å våke over og å bli overvåket, sa han. Å bli våket over gir trygghet, men er sårbart om det ikke er backup når nettet er nede eller strømmen går. Davidsen mener det alltid må være noen som er på vakt når de som trenger hjelp trenger den, mennesker blir ikke overflødig.

Pensjonistforbundet og Fagforbundet har mange områder de samarbeider om, og Jan Davidsen inviterte de som var på konferansen til et samarbeid lokalt og regionalt rundt de digitale utfordringene.

– Digitalisering skaper både muligheter og utfordringer. I dette krysningspunktet må vi passe på at vi ikke får et samfunn med så store sosiale skiller at de som trenger mest hjelp har største avstand til den hjelpa, sa Jan Davidsen.

– Det er et offentlig ansvar at innbyggerne skal få de tjenestene de har rettmessig krav på, og dermed er det et offentlig ansvar at det ikke blir utenforskap som skaper ulikhet, det var et budskap både fra leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og leder av Yrkessekjon kontor og administrasjon, Trond Finstad.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)