Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Framtidas renovasjonssystem skal være i offentlig drift

Avfall er ikke lenger det det var – søppel. I dag er avfall både en ressurs og et miljøproblem. Å omforme avfall fra å være et problem til å bli en ressurs, krever helhetlige og samlende tiltak og strategier, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Brukes på skolene
Disse bilene brukes når søppel tømmes på skolene i Oslo. Skolebarna har vært med på å dekorere bilene. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Gjenbruk og sirkulær økonomi er viktige begreper i diskusjonen om avfall. Det meste kan gjenbrukes, det må bare settes i system.

I et slikt perspektiv er det viktig med offentlig styring. Som innsamler av husholdningsavfall har kommunen en viktig rolle. Skal man utvikle denne sektoren gjennom nytenkning og kompetanseheving, kreves det at hvert ledd i kjeden kobles sammen for å hente ut den beste effekten. Et viktig ledd i denne kjeden er transportørene.

Samfunnssikkerhet

Mer enn 150 kommuner i Norge ble berørt av konkursene i RenoNorden og Veireno. Opptakten til disse konkursene viste også hvor viktig renholdsbransjen er. Hentes ikke avfallet, går det på samfunnssikkerheten løs. Dette har vi ikke minst sett internasjonalt i blant annet Napoli, New York og Brasil.

Fagforbundets kamp for at kommunen skal drive innhenting av avfall i egenregi er selvsagt knyttet til å gi de ansatte verdige arbeidsforhold, gode lønns- og arbeidsvilkår og en god pensjonsordning. Det er rimelig at transportørene har samme vilkår som andre kommunalt ansatte, og ikke blir utsatt for sosial dumping. Men vi er også opptatt av renovasjonens samfunnsmessige nytte og betydning, og det er det heldigvis mange som har forstått.

Aktuelt i 90 kommuner

Av de 150 kommunene som ble berørt av konkursene, har 47 kommuner tatt dette tilbake i egenregi. 45 kommuner driver midlertidig i egenregi, mens 45 kommuner har en midlertidig avtale med en privat leverandør. Bare et fåtalls kommuner har satt dette ut på anbud igjen.

I løpet av året må 90 kommuner bestemme seg for veien videre. Fagforbundet har fortsatt en jobb å gjøre.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)