Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Deltidsansatt vant i tvisteløsningsnemnda

Omsorgsarbeider ble nektet større stilling av arbeidsgiver – vant anken. Prinsipielt viktig, mener Fagforbundets Roger Heimli.

En omsorgsarbeider som jobbet 160 timer utover avtalt arbeidstid over en 12 månedersperiode i 2014 får nå økt stillingen sin fra 60 til 69,59 prosent.

Over 250 deltidsansatte som har fått avslag på kravet om større stilling av arbeidsgiver, har klaget saken til tvisteløsningsnemnda. De første sakene ble behandlet i nemnda i november i fjor. Der ble de liggende i over ett år til stor frustrasjon og fortvilelse for dem det gjelder. Nå er endelig det første vedtaket gjort.

Skaper presedens

– Dette første vedtaket er viktig. Nå er proppen ute. Vanligvis legges tidligere praksis til grunn, og gir retningslinjer for de kommende sakene. Men hver sak behandles individuelt, sa Helene Lang i sekretariatet for tvisteløsningsnemnda, til Fagbladet.

Klagerne er deltidsansatte som har krevd større stilling på bakgrunn av § 14-4a i arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft for litt over to år siden. Fra 1. januar 2015 kunne loven tas i bruk. Den gir deltidsansatte rett til å kreve å bli fast ansatt i den stillingsprosenten de faktisk har jobbet de siste 12 månedene. I loven heter det at ekstraarbeidet må ha vært jevnlig det siste året.

Nemda fastsatte stillingsbrøk

Og det var formuleringen «jevnlig» som skapte strid i nemda. LO og Fagforbundet representerte arbeidstakersiden i nemda, mens NHO og kommuneorganisasjonen KS representerer arbeidsgiversiden.

Den uavhengige lederen av nemnda, advokat Henning Harborg, støttet LO og Fagforbundets syn i saken.

Dermed konkluderte flertallet med at omsorgsarbeideren har krav på større stilling. Arbeidsgiversiden tok dissens. Det ble også strid om nemda skal fastsette størrelsen på stillingsbrøken omsorgsarbeideren har krav på ut fra timeantallet hun har jobbet. Flertallet sa ja.

Ubekvem arbeidstid

På et punkt er nemda enstemmig. Hvis ekstraarbeidet har bestått av ubekvemme vakter eller vært utført på en annen avdeling enn den arbeidstakeren vanligvis jobber på, må arbeidstakeren akseptere det samme omfanget av ubekvemme vakter og variasjon i arbeidssted i sin utvidede faste stilling.

Slik krever du større stilling

  • Ta kontakt med tillitsvalgt.
  • Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått det siste året.
  • Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.
  • Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered sak for tvisteløsningsnemnda.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)