Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Bjørnar får kjempeerstatning og jobben tilbake

Bjørnar Bruer vant en knusende seier i avskjedigelsessak mot Finnmark fylkeskommune, og ble tilkjent 1,1 million i erstatning.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Bruer har vært ansatt ved elevboligene tilknyttet Alta videregående skole siden 1984, med en lederstilling siden 1998. I 2012 vedtok fylkeskommunen å redusere antall elevhybler i fylket. Samtidig skulle det etableres nye og endrede turnuser som skulle gi færre ansatte og mindre økonomiske tillegg.

Bruer var en av dem som frontet motstanden mot dette. Gnisninger ble til samarbeidsproblemer, og etter hvert til en konflikt mellom ham og både skolens ledelse og fylkeskommunen.

–  Illojalitet og utilbørlig adferd

I oktober 2014 fikk Bjørnar Bruer skriftlig advarsel fra arbeidsgiver begrunnet med manglende samarbeid, ordrenekt, illojalitet og utilbørlig atferd. Tre måneder senere fikk han forhåndsvarsel om oppsigelse. Han ble samtidig varslet om at fylkeskommunen ville anmelde ham for økonomisk utroskap.

Anmeldelsen ble etterpå lagt til grunn for å endre oppsigelsen til avskjed, det vil si at Bruer måtte slutte på dagen og mistet retten til å stå i stillingen til saken hans var avgjort. 

Anmeldt fem ganger

Hele fem ganger i 2015 ble Bruer politianmeldt av sin tidligere arbeidsgiver: Ifølge fylkeskommunen hadde han blant annet gitt sønnen sin, som var tilkallingsvikar, økonomiske fordeler.

Han ble videre anmeldt for å ha arbeidet hos en annen arbeidsgiver i tillegg til fylkeskommunen, for å ha stjålet hvitevarer, og for å ha levert inn uriktige timelister.

Bruer og hans prosessfullmektig i både tingrettsforhandlingene og lagmannsrettforhandlingene, forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof i Fagforbundet, mente disse forholdene var oppkonstruert. Alle anmeldelsene ble også etter hvert henlagt. I februar 2015 gikk Bruer til sak mot Finnmark fylkeskommune. 

Full seier i to rettssaker

Da saken gikk for tingretten i februar i fjor, fikk fylkeskommunen skarp kritikk for behandlingen av Bjørnar Bruer. Oppsigelsen ble kjent ugyldig, og han ble tilkjent en erstatning på drøyt 655.000 kroner. Retten vektla blant annet at arbeidsgiver har ført en aggressiv prosess mot Bruer, ifølge dommen.

– Det har vært brukt veldig harde ord mot medlemmet og det har kommet fram grunnløse beskyldninger. Dette berettiget en uvanlig høy erstatning i arbeidsrettssaken, sa Fagforbundets advokat Eirin Halvorsen Lillehof.

Dommen ble anket av fylkeskommunen, men Hålogaland lagmannsrett opprettholdt at oppsigelsen skal kjennes ugyldig. I tillegg er Bruer tilkjent en erstatning på 1,1 million kroner.

– Det er godt å se at lagmannsretten bekreftet tingrettens avgjørelse og slo like tydelig fast at slike typer prosesser som Bjørnar Bruer har vært utsatt for er noe vi ikke skal ha i arbeidslivet, sier forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof.

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)