Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Høyesterettsdom setter avlastning for 6000 familier i fare

I juni 2016 fikk Fagforbundet medhold i Høyesterett om at avlastere skal anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere.

Dommen har falt beskjært
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Det var en viktig seier, for som oppdragstaker har man ikke krav på feriepenger, pensjonspoeng, forsikring eller vern som arbeidstaker, men får et honorar for å ta seg av barnet.

Nå viser det seg at høyesterettsdommen har blitt et problem for kommunene fordi arbeidsmiljøloven, som skal ivareta de som utfører arbeidet, og helsetjenesteloven, som ivaretar tjenestetilbudet, ikke er forenlige.

Avlastere rekrutteres som regel fra barnas barnehage, skole eller SFO. Fordi de allerede er ansatt i kommunen, kan de ikke fast jobbe overtid i 48 timer uten hvile. Etter dommen har Fagforbundet og KS har forsøkt å bli enige, uten å lykkes. Kommunene er usikre på hva de skal gjøre, og mange familier er nå redde for at ordningen kan forsvinne.

Saken har nå havnet på Arbeids- og sosialdepartementets bord.

Ønsker særavtale

Det er tverrpolitisk enighet om at avlasterordningen skal fortsette i private hjem. Ingen ønsker at de mest sårbare barna skal sendes på institusjon én helg i måneden.

– Vi har stilt spørsmål til KS om vi kan lage en særavtale slik at ordningen kan fortsette, sier forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord, til NRK.

Fagforbundet tok saken til retten fordi samfunnsoppgaven avlastere gjør er helt nødvendig både for samfunnet og familien. Det var også viktig for å gi avlastere trygge arbeidsforhold. Fagforbundet ønsker å løse saken gjennom en tilpasning til tariffavtale slik at dette området trekkes ut og det lages en særavtale.

KS mener at det går ikke an å lage en avtale som ikke har hjemmel i norsk lov. De er redd det da kan ende med en ny rettssak, for domstolen fokuserer ikke på hvilket avtaleverk som partene i arbeidslivet har avtalt.

I Arbeids- og sosialdepartementet forsøker man å finne en løsning som både tilfredsstiller arbeidsmiljøloven og helsetjenesteloven. Trolig vil det komme et forslag om noen uker. Foreløpig har kommunene valgt å fortsette ordningen til en løsning er på plass.

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)