Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vikar fikk fast jobb etter 14 år

En vikar i Karmøy kommune hadde vært ansatt i midlertidige stillinger som morsmålslærer siden 2003, men fikk ikke fast jobb fordi kommunen mente hun ikke oppfylte kompetansekravene i opplæringsloven.

Dommen har falt
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Siden juni 2010 har Fagforbundets medlem hatt en sammenhengende ansettelse som morsmålslærer i farsi og dari i vikariater av ulik stillingsstørrelse. Fagforbundet fremmet derfor krav om fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9, femte ledd i september 2013. På dette tidspunktet hadde hun en stillingsprosent på 62,43 prosent.

Kommunen avslo kravet. De henviste til at vikaren ikke kunne påberope seg den aktuelle bestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Det ble også vist til at hun hadde noen måneders opphold i sitt ansettelsesforhold høsten 2009 og vinteren 2010.

Fast ansettelse fra samme dag

I juni 2014 fremsatte Fagforbundet på nytt krav om fast ansettelse. Det ble krevd fast ansettelse fra og med samme dag. Kommunen avslo nok en gang kravet. Avslaget ble begrunnet med at vikaren ikke oppfylte kompetansekravet for morsmålslærere i gjeldende opplæringsforskrift. Kommunen anførte at opplæringsloven som særlov måtte gå foran arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser.

Fagforbundet argumenterte med at vikaren også var villig til å gjøre annet arbeide for kommunen, når behovet for morsmålsundervisning ble mindre.

Mange roller

Arbeidstakeren har også hatt arbeid for Karmøy kommune som tolk, kursholder og miljøarbeider. I tillegg har hun rammeavtale med kommunen fra 2008 som brukes for arbeid hun utfører for Karmøy voksenopplæringssenter. Hun har også mangeårig bakgrunn som lærer i Iran.

Saken gikk først i Haugland tingrett der vikaren ikke fikk medhold. Saken ble så anket til Gulating lagmannsrett.

Tungtveiende hensyn

Fagforbundets advokater argumenterte i ankeforhandlingene med at det kreves tungtveiende hensyn for at en arbeidsgiver skal kunne motsette seg fast ansettelse etter så mange år, og at også fast ansettelse følger av fireårsregelen i arbeidsmiljøloven. Opplæringsloven kan ikke forstås slik at den unntar undervisningssektoren fra det grunnleggende stillingsvernet som gjelder på tvers av alle andre sektorer i Norge. Kravet om fast ansettelse gjaldt i kommunen, men ikke spesifikt i stillingen som morsmålslærer.

Viktig seier

Denne gangen vant Fagforbundets medlem. Flertallet i lagmannsretten mente at det langvarige arbeidsforholdet til Karmøy kommune måtte anses som sammenhengende, selv om det var noen få og kortvarige opphold. Retten mente at den reelle tjenestetiden er et sted mellom 12 og 13 år. Dessuten la retten til grunn at det etter opplæringsloven kan bestemmes at også midlertidig ansatte skal ansees som fast ansatt, selv om de ikke oppfyller kompetansekravene.

Fikk erstatning

Arbeidstakeren fikk 319 380 kroner i erstatning for økonomisk tap fordi kommunen ikke aksepterte kravet om fast ansettelse i 2014. Kommunen har nå godtatt dommen.

Les i Fagbladet: Kjempet gjennom to rettssaker – Zohreh fikk fast jobb etter 14 år

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)