Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tema: Dommen har falt

84 artikler med tema «Dommen har falt»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 10 av 84 Neste

Vikar fikk fast jobb etter 14 år

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En vikar i Karmøy kommune hadde vært ansatt i midlertidige stillinger som morsmålslærer siden 2003, men fikk ikke fast jobb fordi kommunen mente hun ikke oppfylte kompetansekravene i opplæringsloven. Les mer

  • TEMA: Dommen har falt
  • Publisert 07.06.2017 kl 09:33 | Oppdatert 08.06.2017 kl 17:10

Høyesterettsdom setter avlastning for 6000 familier i fare

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I juni 2016 fikk Fagforbundet medhold i Høyesterett om at avlastere skal anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Les mer

  • TEMA: Dommen har falt
  • Publisert 27.04.2017 kl 08:51 | Oppdatert 05.05.2017 kl 14:48

Vant retten til lønn under tillitsvalgtopplæring

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tirsdag 14. februar, fastslo Arbeidsretten i en dom mellom Fagforbundet og PBL at tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtopplæring. Les mer


Bjørnar får kjempeerstatning og jobben tilbake

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Bjørnar Bruer vant en knusende seier i avskjedigelsessak mot Finnmark fylkeskommune, og ble tilkjent 1,1 million i erstatning. Les mer

  • TEMA: Dommen har falt
  • Publisert 27.01.2017 kl 14:02 | Oppdatert 13.02.2017 kl 13:39

Arbeidsgiver har rett til å oppheve seniortiltak

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En ny høyesterettsdom gir kommune rett i at individuelt tildelte seniortiltak kan avvikles innenfor styringsretten. Les mer


Oppsigelse etter julebord

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Julebordsesongen er rett rundt hjørnet. Derfor kan det være nyttig å se på hvilke regler og lovanvendelser som gjelder når en ansatt har drukket for mye og opptrådt utilbørlig overfor kollegaer. Les mer


Tariffavtale eller ikke – hvem avgjør?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Arbeidsretten har avsagt dom i en sak mellom LO / Fagforbundet – KS / Rogaland fylkeskommune. Tvisten gjaldt en lokal avtale om bonusordning gjeldende for tannhelsetjenesten i Rogaland. Les mer

  • TEMA: Dommen har falt
  • Publisert 11.10.2016 kl 11:58 | Oppdatert 11.10.2016 kl 12:30

Er en støttekontakt å regne som arbeidstaker?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I sommer sto striden om hvorvidt en støttekontakt er å betrakte som arbeidstaker med rett til fast jobb, og de rettighetene og pliktene som følger med dette. Les mer


Raskere å bruke høyesterettsdom til å kreve fast stilling

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I Fagforbundet Sarpsborg bruker tillitsvalgte en ti år gammel dom fra Høyesterett til å kreve fast stilling for medlemmene. Les mer

  • TEMA: Dommen har falt
  • Publisert 06.06.2016 kl 12:20 | Oppdatert 02.08.2016 kl 10:51

Deltidsansatt vant i tvisteløsningsnemnda

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Omsorgsarbeider ble nektet større stilling av arbeidsgiver – vant anken. Prinsipielt viktig, mener Fagforbundets Roger Heimli. Les mer


Vis 10 25 artikler per side 1 - 10 av 84 Neste
Til toppen

Nøkkelord (skjul)