Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tema: Dommen har falt

92 artikler med tema «Dommen har falt»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 25 av 92 Neste

Dømt for ulovlig midlertidig ansettelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I forrige nummer skrev vi om en miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. I retten kom det fram at vårt medlem var ulovlig midlertidig ansatt. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 18.06.2018 kl 12:43 | Oppdatert 25.06.2018 kl 14:08

Miljøarbeider ble ulovlig oppsagt – fikk erstatning

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. Nå er stiftelsen som driver boligen dømt til å betale henne 250 000 kroner i erstatning. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 15.05.2018 kl 14:16 | Oppdatert 25.06.2018 kl 14:09

Viktig seier for deltidsansatte i helse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Arbeidsgiverforeningen Spekter kan ikke endre minstegrensen i de tariffestede pensjonsordningene i helseforetakene uten å forhandle med LO Stat. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 19.04.2018 kl 13:45 | Oppdatert 25.06.2018 kl 14:10

Full seier for brannmesteren som varslet

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En brannmester ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter varsling. Nå er arbeidsgiveren dømt til å betale 60 000 kroner i oppreisning og 138 972 kroner i erstatning. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 07.03.2018 kl 08:54 | Oppdatert 19.03.2018 kl 12:39

Støttekontakt fikk etterbetalt sekssifret beløp

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En støttekontakt i Meland kommune oppdaget at kommunen hadde kuttet feriepengene til støttekontakter for å spare penger. Ved hjelp av Fagforbundets advokat gikk vårt medlem til sak mot kommunen og vant. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 05.12.2017 kl 13:30 | Oppdatert 08.12.2017 kl 12:51

Ble snytt for enkepensjon – får etterbetalt ti år

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Da Fagforbundets medlem gikk over fra uførepensjon til alderspensjon i 2002 fikk hun rett på en gunstigere samordning av etterlattepensjon, noe som skulle ha gitt henne over 2000 kroner mer i måneden. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 31.10.2017 kl 14:09 | Oppdatert 03.11.2017 kl 13:20

Multiresistente bakterier førte til yrkesskadeerstatning

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Et Fagforbundsmedlem som jobbet som hjelpepleier på sykehjem og renholder på sykehus ble smittet av MRSA-bakterie i sitt arbeid. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 03.10.2017 kl 13:49 | Oppdatert 09.10.2017 kl 13:15

Kommune dømt for usaklig oppsigelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En assistent ble sagt opp etter 15 år i stillingen. Fredrikstad tingrett har dømt kommunen for usaklig oppsigelse. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 14.08.2017 kl 15:06 | Oppdatert 04.09.2017 kl 10:28

Vikar fikk fast jobb etter 14 år

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En vikar i Karmøy kommune hadde vært ansatt i midlertidige stillinger som morsmålslærer siden 2003, men fikk ikke fast jobb fordi kommunen mente hun ikke oppfylte kompetansekravene i opplæringsloven. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 07.06.2017 kl 09:33 | Oppdatert 08.06.2017 kl 17:10

Høyesterettsdom setter avlastning for 6000 familier i fare

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I juni 2016 fikk Fagforbundet medhold i Høyesterett om at avlastere skal anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 27.04.2017 kl 08:51 | Oppdatert 05.05.2017 kl 14:48

Vant retten til lønn under tillitsvalgtopplæring

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tirsdag 14. februar, fastslo Arbeidsretten i en dom mellom Fagforbundet og PBL at tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtopplæring. Les mer


Bjørnar får kjempeerstatning og jobben tilbake

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Bjørnar Bruer vant en knusende seier i avskjedigelsessak mot Finnmark fylkeskommune, og ble tilkjent 1,1 million i erstatning. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 27.01.2017 kl 14:02 | Oppdatert 13.02.2017 kl 13:39

Arbeidsgiver har rett til å oppheve seniortiltak

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En ny høyesterettsdom gir kommune rett i at individuelt tildelte seniortiltak kan avvikles innenfor styringsretten. Les mer


Oppsigelse etter julebord

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Julebordsesongen er rett rundt hjørnet. Derfor kan det være nyttig å se på hvilke regler og lovanvendelser som gjelder når en ansatt har drukket for mye og opptrådt utilbørlig overfor kollegaer. Les mer


Tariffavtale eller ikke – hvem avgjør?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Arbeidsretten har avsagt dom i en sak mellom LO / Fagforbundet – KS / Rogaland fylkeskommune. Tvisten gjaldt en lokal avtale om bonusordning gjeldende for tannhelsetjenesten i Rogaland. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 11.10.2016 kl 11:58 | Oppdatert 11.10.2016 kl 12:30

Er en støttekontakt å regne som arbeidstaker?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I sommer sto striden om hvorvidt en støttekontakt er å betrakte som arbeidstaker med rett til fast jobb, og de rettighetene og pliktene som følger med dette. Les mer


Raskere å bruke høyesterettsdom til å kreve fast stilling

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I Fagforbundet Sarpsborg bruker tillitsvalgte en ti år gammel dom fra Høyesterett til å kreve fast stilling for medlemmene. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 06.06.2016 kl 12:20 | Oppdatert 02.08.2016 kl 10:51

Deltidsansatt vant i tvisteløsningsnemnda

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Omsorgsarbeider ble nektet større stilling av arbeidsgiver – vant anken. Prinsipielt viktig, mener Fagforbundets Roger Heimli. Les mer


Vant knusende seier over fylkeskommunen

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole og medlem i Fagforbundet, Bjørnar Bruer, mente at han ble urettmessig oppsagt i februar 2015. 3. februar i år avsa Alta tingrett en 44 sider lang knusende dom mot Finnmark fylkeskommune. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 10.03.2016 kl 10:03 | Oppdatert 14.03.2016 kl 12:23

Dom kan gi støttekontakt rett til ansettelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En støttekontakt i Ålesund har fått medhold i Frostating lagmannsrett i at hun har krav på fast ansettelse i kommunen. Dommen kan få store konsekvenser for støttekontakter landet rundt. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 12.02.2016 kl 15:12 | Oppdatert 12.02.2016 kl 12:19

Tror på seier i Efta-domstolen

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I slutten av september ble saken om arbeidstidsordningen ved Fossumkollektivet tatt opp til behandling i Efta-domstolen. Spørsmålet er: Er det lov å kreve at ansatte skal jobbe sju døgn i strekk? Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 27.10.2015 kl 12:40 | Oppdatert 27.10.2015 kl 12:40

Betalt når du er på kurs?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Har ansatte og tillitsvalgte rett til fri med lønn når de skal på kurs arrangert av Fagforbundet eller LO Stat? De senere åra har det vært flere dommer på nettopp dette temaet – her er noen av dem. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 16.06.2015 kl 16:20 | Oppdatert 22.06.2015 kl 11:47

Medleverturnus kan bli kjent ulovlig

Illustrasjon: Trude Tjensvold
(Frifagbevegelse) Efta-domstolen behandler nå saken om medleverturnusen ved Fossumkollektivet. De skriftlige innspillene ser ut til å være sammenfallende med LOs syn. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 20.05.2015 kl 15:37 | Oppdatert 27.05.2015 kl 11:52

Skulder ved skulder-prinsippet

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Denne gangen skal ”Dommen har falt” tilbake til en arbeidsrettsdom som falt for et par år siden. Dommen er viktig for den kan bety litt høyere timelønn eller litt kortere arbeidsdag for mange som jobber turnus ved siden av den vanlige jobben fordi man skal ha samme... Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 28.04.2015 kl 13:28 | Oppdatert 28.04.2015 kl 13:28

Dom kan gi klasseskiller

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Saken der Fellesforbundet hadde håpet å få bukt med arbeidsgivernes omgåelse av reisereglene endte i stedet med tap i Arbeidsretten. Les mer

 • TEMA: Dommen har falt
 • Publisert 18.03.2015 kl 09:41 | Oppdatert 23.03.2015 kl 12:52

Vis 10 25 artikler per side 1 - 25 av 92 Neste
Til toppen

Nøkkelord (skjul)