Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vanlige spørsmål og svar om streik

Under et hovedoppgjør må fagforeningene være forberedt på en mulig konflikt. Her er det svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

fagforbundet.noDine sider, øverst i høyre hjørne, finner du utfyllende svar på alle aktuelle spørsmål. Tariffsidene skal til enhver tid være oppdatert.

Lønn og streikebidrag

Får jeg lønn når jeg er i streik?

Dersom et medlem blir tatt ut i streik dekkes 70 prosent av brutto lønn skattefritt. Det tilsvarer hva medlemmet ville fått utbetalt i lønn dersom det ikke hadde vært streik.

Kan jeg bli permittert som følge av en streik?

De enkelte hovedavtaler har bestemmelser om permittering i forbindelse med konflikt. Det vanlige er at medlemmer kan permitteres dersom de ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. I en kommune skal det mye til for at det ikke lar seg gjøre å sysselsette arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver permitterer ansatte som følge av en streik kan det søkes om streikebidrag fra Fagforbundet. Det er ikke automatikk i at dette innvilges.

Streikebryteri

Hvordan skal arbeidstakere som ikke er i streik forholde seg?

Alle Fagforbundets medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal gå på jobb som vanlig, men de skal ikke overta streikerammet arbeid. Dersom for eksempel en kommune organiserer en form for «barnetilsyn» i barnehagene, så er våre medlemmer pliktig til å utføre pålagte arbeidsoppgaver i den forbindelse.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Det kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til den streikende, eller ved at en som er tatt ut i streik allikevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken.

Hvem kan utføre de streikendes oppgaver?

Det er i utgangspunktet kun virksomhetens øverste leder, for eksempel rådmann, ordfører eller den/de personer som det er enighet om skal unntas fra streiken, som kan utføre streikerammet arbeid.

Kurs, konferanser, møter

Kan allerede planlagte kurs og konferanser i Fagforbundets regi arrangeres under en streik?

Dersom streikende medlemmer er innvilget permisjon fra arbeidsgiver for å delta på kurs, konferanser m.v. i regi av Fagforbundet, kan medlemmene ikke delta på disse under en streik. Det anbefales at kurs/konferanser i regi av Fagforbundet avlyses ved streik. Det er imidlertid mulig å avholde kurs, konferanser m.v. hvis disse avholdes utenfor arbeidstiden og medlemmene ikke har permisjon fra sitt arbeidsforhold for å delta. Kurs og konferanser hvor kun 100 prosent frikjøpte tillitsvalgte skal delta, kan også avholdes.

Kan medlemmer som er ute i streik delta på allerede planlagte personalsamlinger, seminar og liknende i regi av arbeidsgiver mens streiken pågår?

Når et medlem er i streik så opphører i utgangspunktet arbeidsforholdet. Streikende medlemmer kan ikke delta på personalsamlinger, seminarer m.v. i regi av arbeidsgiver.

Skal tillitsvalgte ha møter med videre med arbeidsgiver under en konflikt?

Under en konflikt opphører all kontakt med arbeidsgiver, bortsett fra den kontakt som er nødvendig i forhold til konflikten. Tillitsvalgte skal således ikke møte i partsammensatte utvalg, være med på ansettelser eller liknende.

Mer om streik finner du ved å skrive streik i søkefeltet under spørsmål og svar på på fagforbundet.no

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)