Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tema: Faglig kokebok

102 artikler med tema «Faglig kokebok»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 10 av 102 Neste

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Mange arbeidstakere opplever at virksomheten privatiseres eller at bedriften skifter eier. For noen medfører dette ikke annet enn et skifte av firmanavn, for andre blir det en kamp for å beholde de betingelser og arbeidsoppgaver som ansatte trodde var sikret gjennom arbeidsavtalen... Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 18.06.2018 kl 15:15 | Oppdatert 25.06.2018 kl 14:27

Tid for tariff er tid for verving

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Våren er tarifftid og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Kampen for lønn, faglige rettigheter og kollektive avtaler er kjernevirksomheten i fagbevegelsen. Vi må aldri slutte å fortelle at sammen er vi sterke. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 07.05.2018 kl 13:15 | Oppdatert 28.05.2018 kl 12:30

Mister noen jobben med ny pedagognorm i barnehagen?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Det har vært usikkerhet blant medlemmene knyttet til innføringen av pedagognorm i barnehagen høsten 2018. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 19.04.2018 kl 10:07 | Oppdatert 23.04.2018 kl 12:39

Konfliktberedskap for alle tariffområder

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Vi skriver 2018 og et nytt hovedtariffoppgjør ligger foran oss. Lokale fagforeninger har debattert og prioritert sine krav på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 05.03.2018 kl 09:52 | Oppdatert 19.03.2018 kl 12:44

Ansatt eller på oppdrag?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Hva er egentlig forskjellen på å være ansatt arbeidstaker og det å få inntekter fra oppdrag i et enkeltpersonforetak? Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 30.01.2018 kl 14:12 | Oppdatert 01.03.2018 kl 15:30

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau. Alle må hjelpe til. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 09.11.2017 kl 13:26 | Oppdatert 10.11.2017 kl 13:47

Fagforbundets bildeverktøy for sosiale medier

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet utvikler stadig nye verktøy for å gjøre jobben for de tillitsvalgte enklere. Siden kommunikasjonen med medlemmene i større grad enn tidligere foregår på nett har vi utvidet muligheten til å lage eget materiell med en egen... Les mer


Pensjon og tariffhopping

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet har oppdaget flere tilfeller der arbeidsgivere har brutt tariffbestemmelser knyttet til pensjon. Virksomheter som har tariffestet offentlig tjenestepensjon for ansatte har meldt seg ut av arbeidsgiverforening eller sagt opp standardoverenskomst og innført innskuddspensjon. Les mer


Hva skal til for å kreve tariffavtale

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 08.06.2017 kl 09:25 | Oppdatert 08.06.2017 kl 17:13

Hvordan begrense bruk av bemanningsbyråer

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Fagforbundet er bekymret for liberaliseringen av regelverket, og den økte bruken av bemanningsbyråer. Les mer


Vis 10 25 artikler per side 1 - 10 av 102 Neste
Til toppen

Nøkkelord (skjul)