Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tema: Faglig kokebok

97 artikler med tema «Faglig kokebok»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 25 av 97 Neste

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau. Alle må hjelpe til. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 09.11.2017 kl 13:26 | Oppdatert 10.11.2017 kl 13:47

Fagforbundets bildeverktøy for sosiale medier

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet utvikler stadig nye verktøy for å gjøre jobben for de tillitsvalgte enklere. Siden kommunikasjonen med medlemmene i større grad enn tidligere foregår på nett har vi utvidet muligheten til å lage eget materiell med en egen... Les mer


OSS kokeboka: Pensjon og tariffhopping

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet har oppdaget flere tilfeller der arbeidsgivere har brutt tariffbestemmelser knyttet til pensjon. Virksomheter som har tariffestet offentlig tjenestepensjon for ansatte har meldt seg ut av arbeidsgiverforening eller sagt opp standardoverenskomst og innført innskuddspensjon. Les mer


Hva skal til for å kreve tariffavtale

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 08.06.2017 kl 09:25 | Oppdatert 08.06.2017 kl 17:13

Kokeboka: Hvordan begrense bruk av bemanningsbyråer

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Fagforbundet er bekymret for liberaliseringen av regelverket, og den økte bruken av bemanningsbyråer. Les mer


Nyttige verktøy på Dine sider

Illustrasjon: Trude Tjensvold
På Dine sider på fagforbundet.no er det lett å logge seg inn. Der er det mange nyttige verktøy for tillitsvalgte. Les mer


Kokeboka: Hverdagsverving er hardt arbeid

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet er stort, med mange medlemmer og dyktige tillitsvalgte. Fagforbundet er med i folks hverdag og gjør en forskjell. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok  | NØKKELORD: verving
 • Publisert 08.12.2016 kl 12:05 | Oppdatert 13.12.2016 kl 16:00

Fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Mange vet at man kan søke autorisasjon som helsefagarbeider hvis man allerede er omsorgsarbeider, men ikke alle vet hvordan man egentlig går fram og heller ikke hva som er fordeler og ulemper ved dette. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 08.11.2016 kl 12:07 | Oppdatert 24.11.2016 kl 12:13

Kokebok: Når krav om utvidet stilling blir avvist

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 11.10.2016 kl 10:43 | Oppdatert 27.10.2016 kl 13:36

Møt medlemmene i sosiale medier

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet er til stede på facebook, twitter, instagram og youtube – fordi medlemmene er det. Som tillitsvalgte kan dere bidra til å gjøre forbundet tydelig og tilgjengelig for medlemmene, også i disse kanalene. Les mer


Ferie – en rettighet og en plikt

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Det er sommerferietid og mange har spørsmål om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie. Vi samlet svar på vanlige spørsmål. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 07.07.2016 kl 13:01 | Oppdatert 29.07.2016 kl 08:35

Vanlige spørsmål og svar om streik

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Under et hovedoppgjør må fagforeningene være forberedt på en mulig konflikt. Her er det svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få. Les mer


Hva er "en bred, kollektiv ordning"?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Denne våren har det brutt ut en debatt om brede, kollektive ordninger i LO. Det er slike ordninger vi ønsker oss, men hva betyr det egentlig? Les mer


Tariff 2016

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Vi skriver 2016, og vi har et nytt hoved-tariffoppgjør foran oss. Lokale fagfor-eninger har debattert og prioritert på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden. Les mer


Medlemstall fortløpende på app!

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Øverst i tillitsvalgt-app'en er det nå mulig å følge den totale medlemsutviklingen time for time. Klarer vi å bli 350 000 til jul? Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 03.11.2015 kl 14:09 | Oppdatert 24.11.2015 kl 15:57

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Om ikke alle veier fører til Rom, er det flere spor som kan brukes for å oppnå høyere stillingsprosent. En av dem er å hevde sin rett til utvidelse ved ledighet i stilling. Les mer


Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe noen

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tusenvis av mennesker setter livet på spill for en drøm om et liv i trygghet. Håpet om et bedre livgjør at mange risikerer eget liv foor å unnslippe vold, konflikt, vanstyre, utrygghet og matmangel. Les mer


Lett å stemme

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Kommune- og fylkestingsvalget er 14. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i din egen kommune på valgdagen. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 31.08.2015 kl 12:31 | Oppdatert 01.09.2015 kl 12:03

Appen for tillitsvalgte

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Hvis du får vanskelige spørsmål på arbeidsplassbesøk, eller vil gjennomføre et kaffekurs: husk at Fagforbundet har laget en app som er kjekk å ha for deg som skal ut og møte medlemmer. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 04.06.2015 kl 13:32 | Oppdatert 05.04.2016 kl 16:04

Innføring av renholdsstandard i din kommune

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Kvalitetsstandarden for renhold INSTA 800 er et godt verktøy for å sikre kvaliteten på renholdstjenestene i kommunen, sikre like vilkår ved anbudsutsetting og hindre henvendelser fra useriøse aktører. Slik går du fram for å få INSTA800... Les mer


Vårrengjøring på brosjyrelageret

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Det er vår og tid for å rydde i gamle brosjyrer. Brosjyrer er ferskvare både når det gjelder innhold og illustrasjoner. Gradvis går Fagforbundet fra papir til nett. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 14.04.2015 kl 12:43 | Oppdatert 24.04.2015 kl 12:36

Lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapitel 16. Les mer


Pass på deltidsbrannfolk

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Har din kommune deltidsbrannper­sonell? Da må du passe på at medlemmene er rett registrert i Fane2, og at kommunen bruker pengene de er til- delt, til utdanning av deltidsbrannfolk. Les mer


Stipend på den lure måten

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Stipend til utdanning er et viktig medlemsgode, som også brukes til å verve nye medlemmer. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 16.01.2015 kl 12:06 | Oppdatert 03.02.2015 kl 13:45

Fakta, frivillighet og folkeavstemning

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Reformer er politiske valg, ikke naturlover. Det kan være behov for enkelte kommunesammenslåinger, men vurderingene og beslutningene må gjøres lokalt. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 15.12.2014 kl 14:01 | Oppdatert 15.12.2014 kl 14:35

Vis 10 25 artikler per side 1 - 25 av 97 Neste
Til toppen

Nøkkelord (skjul)