Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tema: Faglig kokebok

91 artikler med tema «Faglig kokebok»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 25 av 91 Neste

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Mange arbeidstakere opplever at virksomheten privatiseres eller at bedriften skifter eier. For noen medfører dette ikke annet enn et skifte av firmanavn, for andre blir det en kamp for å beholde de betingelser og arbeidsoppgaver som ansatte trodde var sikret gjennom arbeidsavtalen... Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 18.06.2018 kl 15:15 | Oppdatert 25.06.2018 kl 14:27

Tid for tariff er tid for verving

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Våren er tarifftid og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Kampen for lønn, faglige rettigheter og kollektive avtaler er kjernevirksomheten i fagbevegelsen. Vi må aldri slutte å fortelle at sammen er vi sterke. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 07.05.2018 kl 13:15 | Oppdatert 28.05.2018 kl 12:30

Mister noen jobben med ny pedagognorm i barnehagen?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Det har vært usikkerhet blant medlemmene knyttet til innføringen av pedagognorm i barnehagen høsten 2018. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 19.04.2018 kl 10:07 | Oppdatert 23.04.2018 kl 12:39

Konfliktberedskap for alle tariffområder

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Vi skriver 2018 og et nytt hovedtariffoppgjør ligger foran oss. Lokale fagforeninger har debattert og prioritert sine krav på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 05.03.2018 kl 09:52 | Oppdatert 19.03.2018 kl 12:44

Ansatt eller på oppdrag?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Hva er egentlig forskjellen på å være ansatt arbeidstaker og det å få inntekter fra oppdrag i et enkeltpersonforetak? Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 30.01.2018 kl 14:12 | Oppdatert 01.03.2018 kl 15:30

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau. Alle må hjelpe til. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 09.11.2017 kl 13:26 | Oppdatert 10.11.2017 kl 13:47

Fagforbundets bildeverktøy for sosiale medier

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet utvikler stadig nye verktøy for å gjøre jobben for de tillitsvalgte enklere. Siden kommunikasjonen med medlemmene i større grad enn tidligere foregår på nett har vi utvidet muligheten til å lage eget materiell med en egen... Les mer


Pensjon og tariffhopping

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet har oppdaget flere tilfeller der arbeidsgivere har brutt tariffbestemmelser knyttet til pensjon. Virksomheter som har tariffestet offentlig tjenestepensjon for ansatte har meldt seg ut av arbeidsgiverforening eller sagt opp standardoverenskomst og innført innskuddspensjon. Les mer


Hva skal til for å kreve tariffavtale

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 08.06.2017 kl 09:25 | Oppdatert 08.06.2017 kl 17:13

Hvordan begrense bruk av bemanningsbyråer

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Fagforbundet er bekymret for liberaliseringen av regelverket, og den økte bruken av bemanningsbyråer. Les mer


Nyttige verktøy på Dine sider

Illustrasjon: Trude Tjensvold
På Dine sider på fagforbundet.no er det lett å logge seg inn. Der er det mange nyttige verktøy for tillitsvalgte. Les mer


Hverdagsverving er hardt arbeid

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet er stort, med mange medlemmer og dyktige tillitsvalgte. Fagforbundet er med i folks hverdag og gjør en forskjell. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok  | NØKKELORD: verving
 • Publisert 08.12.2016 kl 12:05 | Oppdatert 16.05.2018 kl 09:26

Fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Mange vet at man kan søke autorisasjon som helsefagarbeider hvis man allerede er omsorgsarbeider, men ikke alle vet hvordan man egentlig går fram og heller ikke hva som er fordeler og ulemper ved dette. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 08.11.2016 kl 12:07 | Oppdatert 24.11.2016 kl 12:13

Kokebok: Når krav om utvidet stilling blir avvist

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 11.10.2016 kl 10:43 | Oppdatert 27.10.2016 kl 13:36

Møt medlemmene i sosiale medier

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundet er til stede på facebook, twitter, instagram og youtube – fordi medlemmene er det. Som tillitsvalgte kan dere bidra til å gjøre forbundet tydelig og tilgjengelig for medlemmene, også i disse kanalene. Les mer


Ferie – en rettighet og en plikt

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Det er sommerferietid og mange har spørsmål om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie. Vi samlet svar på vanlige spørsmål. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 07.07.2016 kl 13:01 | Oppdatert 20.09.2018 kl 11:54

Vanlige spørsmål og svar om streik

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Under et hovedoppgjør må fagforeningene være forberedt på en mulig konflikt. Her er det svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få. Les mer


Hva er "en bred, kollektiv ordning"?

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Denne våren har det brutt ut en debatt om brede, kollektive ordninger i LO. Det er slike ordninger vi ønsker oss, men hva betyr det egentlig? Les mer


Tariff 2016

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Vi skriver 2016, og vi har et nytt hoved-tariffoppgjør foran oss. Lokale fagfor-eninger har debattert og prioritert på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden. Les mer


Medlemstall fortløpende på app!

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Øverst i tillitsvalgt-app'en er det nå mulig å følge den totale medlemsutviklingen time for time. Klarer vi å bli 350 000 til jul? Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 03.11.2015 kl 14:09 | Oppdatert 24.11.2015 kl 15:57

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Om ikke alle veier fører til Rom, er det flere spor som kan brukes for å oppnå høyere stillingsprosent. En av dem er å hevde sin rett til utvidelse ved ledighet i stilling. Les mer


Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe noen

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Tusenvis av mennesker setter livet på spill for en drøm om et liv i trygghet. Håpet om et bedre livgjør at mange risikerer eget liv foor å unnslippe vold, konflikt, vanstyre, utrygghet og matmangel. Les mer


Lett å stemme

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Kommune- og fylkestingsvalget er 14. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i din egen kommune på valgdagen. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 31.08.2015 kl 12:31 | Oppdatert 01.09.2015 kl 12:03

Appen for tillitsvalgte

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Hvis du får vanskelige spørsmål på arbeidsplassbesøk, eller vil gjennomføre et kaffekurs: husk at Fagforbundet har laget en app som er kjekk å ha for deg som skal ut og møte medlemmer. Les mer

 • TEMA: Faglig kokebok
 • Publisert 04.06.2015 kl 13:32 | Oppdatert 05.04.2016 kl 16:04

Innføring av renholdsstandard i din kommune

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Kvalitetsstandarden for renhold INSTA 800 er et godt verktøy for å sikre kvaliteten på renholdstjenestene i kommunen, sikre like vilkår ved anbudsutsetting og hindre henvendelser fra useriøse aktører. Slik går du fram for å få INSTA800... Les mer


Vis 10 25 artikler per side 1 - 25 av 91 Neste
Til toppen

Nøkkelord (skjul)