Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Det er vi som skal konkurranseutsettes

Det stilles krav til høyere effektivitet, mindre vikarbruk, jobb smartere, lavere driftskostnader. Det viktigste er å spare penger, også i sykehusene.

Illustrasjon

I kjølvannet av dette skal vi også konkurranseutsettes, sier Siw Weberg, hovedtillitsvalgt i Klinikk for Intern Service, Fagforbundet Vestre Viken.

– Vurderingen dreier fra pasientsikkerhet og over til økonomisk gevinst. Fagforbundet ser med bekymring på hva dette gjør med oss ansatte. Ord som yrkesstolthet, pasientnære oppgaver, arbeidsmiljø og kompetanse stilles i skyggen. Kan verdien av jobben vi gjør kun måles i penger? spør Weberg.

Hun har følgende råd til alle andre innenfor sykehussektoren i Norge.

– Dersom din arbeidsplass står i fare for å konkurranseutsettes er det viktig at du tidlig skaffer deg kunnskap om egen virksomhet. Jobb sammen med andre forbund som organiserer de samme yrkesgruppene. Ingen vinner kampen alene. Innhent erfaringer fra andre i lignende situasjon, og benytt verktøykassen som Fagforbundet har lagt tilgjengelig. Ved spørsmål, kontakt

Ved spørsmål, kontakt omstillingsenheten@fagforbundet.no eller sykehuskontoret@fagforbundet.no

Verktøykasse mot konkurranseutsetting i sykehus

– Din arbeidsplass på sykehuset kan bli konkurranseutsatt, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, i to nyproduserte filmer. Disse distribueres videre til fagforeninger med medlemmer på sykehus.

– Fire nye år med borgerlig regjering kommer til å merkes i Fagforbundet. Presset om å konkurranseutsette arbeidsplasser på norske sykehus vil øke. Vi må være forberedt, for dette vil også ramme våre yrkesgrupper. Fagforbundet mener dette er en feil retning å gå, både for pasienter og ansatte. Det er derfor laget en verktøykasse, med forslag til hvordan vi kan møte konkurranseutsettingen i sykehus, sier Skoghaug.

Fylkeskretsene har fått tilsendt verktøykassa og skal videresende til fagforeningersom har medlemmer i sykehus. Tipsene er like aktuelle ved konkurranseutsetting i kommunene. Bare vær oppmerksom på at sykehus er brukt som eksempel. Alt finnes også på nettsida om privatisering på Fagforbundet.no.

I verktøykassa finner du:

Film 1: Sissel M. Skoghaug om konkurranseutsetting i sykehus

Filmen gir en femminutters forklaring på hva konkurranseutsetting i sykehus kan være. Denne filmen kan sendes til medlemmene via epost, sosiale medier eller i invitasjon om temamøte hvor det finnes en link til filmen.

Film 2: Sissel M. Skoghaug om konkurranseutsetting i sykehus - temafilm

Filmen er på 14 minutter, og er laget for å lære mer om konkurranseutsetting, enten hjemme eller på et temamøte. På et temamøte kan filmen stoppes underveis slik at medlemmene kan diskutere og reflektere rundt temaet. Filmen er laget som en lysbildepresentasjon med lyd. Det er viktig å spille av med god lyd, da mye av informasjonen er muntlig. Målet er å ta opp viktige punkter på en enkel måte, slik at flere kan forstå og støtte sine tillitsvalgte i kampen mot konkurranseutsetting i sykehus.

Invitasjonsmalen: Brukes for å invitere til temamøte.

Infoskrivet: Dette er en godt formulert kronikk om hva som skjer når sykehus settes ut på anbud.

Veileder og utregning: Dette er to litt tyngre dokumenter for de tillitsvalgte som ønsker å fordype seg i stoffet, de er ikke ment for medlemmene.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)