Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Søk penger gjennom Kompetansepluss

Kompetansepluss er en støtteordning som virker. Nær 60 000 kursdeltakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen siden starten i 2006.

Læring hele livet
LO vil ha jevnere fordeling av etter- og videreutdanning, og ser på kompetansetillitsvalgte som et viktig verktøy. (Foto: Landsorganisasjonen i Norge)

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 13. november 2017.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Det er satt av fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2018. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)