Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Etter-praten: Livet som ikke-topptillitsvalgt

De tidligere yrkesseksjonslederne Mette Henriksen Aas, Britt Silseth og Raymond Turøy snakker for første gang ut om livet etter Fagforbundet.

437acf62627840a1bd8069f25507e4b0.jpg
Raymond Turøy, Mette Henriksen Aas og Britt Silseth. (Foto: Fagforbundet)

På Fagforbundets landsmøte i oktober ble det valgt nye ledere av yrkesseksjonene. Hele tre av fire yrkesseksjonsledere er nye i vervene, noe som betyr at tre av de tidligere yrkesseksjonsledernen nå har takket for seg. I dette intervjuer ser de bakover på tiden som topp-tillitsvalgt, samtidig som de gir sine råd til nyvalgte. 

OSS-redaksjonen har spurt nylig avgåtte Fagforbundet-toppene følgende spørsmål:

1. Hva har vært høydepunktene som seksjonsleder?

2. Hva er ditt råd til den nye lederen og hva mener du blir de store utfordringene framover?

3. Hva skal du gjøre nå?

Mette Henriksen Aas, tidligere leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. 

Fagforbundet

1. Hva husker du best som leder av din seksjon?

- Overordnet vil jeg si at alt jeg har lært, alt jeg fått vært med på og alle de mulighetene  jeg har fått til å påvirke samfunnet i Fagforbundets retning, har vær ledestjernen de siste årene. Jeg har vært veldig priveligert som har fått lov til å være med på så utrolig mye spennende der ting skjer og der vedtak har blitt fattet.

- Så er det selvfølgelig mange enkeltsaker jeg kunne trukket fram, men helheten har vært vel så viktig. Noe av det viktigste for seksjonen har vært å sette fokus på yrkesgruppenes mulighet til å utføre arbeidsoppgavene på en god måte til det beste for innbyggerne i landet. I tillegg tror jeg jobben om å bidra til at medlemmene har fått mer kunnskap og kompetanseheving har vært viktig.  Det gjør at de står sterkere når det skjer endringer i arbeidslivet.

2. Hva er ditt råd til den nye lederen og hva mener du blir de store utfordringene framover?

- Jeg tenker at Rom ikke ble bygd på en dag. Det er veldig mange oppgaver vi har jobbet med i lang tid som vi absolutt ikke har vunnet enda. Det ser vi veldig tydelig med dagens regjering og hvordan det har gått med arbeidsmiljøloven. Kamper som arbeiderbevegelsen har kjempet og vunnet fram til nå, er ikke vunnet en gang for alle. Vi må fortsette å være en stor og sterk organisasjon som representerer bredden i offentlig sektor, det er helt avgjørende. Vi må fortsette å jobbe mot nye mål, men vi må også jobbe for å bevare det vi har oppnådd. Vi må hele tiden tenke framover. Fremmad, men aldri glemme. Og vi må fortsette å tenke nytt.

3. Hva skal du gjøre nå?

- Først og fremst skal jeg komme meg hjem til Tønsberg. Jeg har nesten ikke vært der siden landsmøtet. Jeg har fortsatt noen oppgaver for Fagforbundet og det vil jeg fortsette å ha fram til sommeren. Når jeg har fått trappet ned, skal jeg reise hjem og se om jeg har noen venner igjen. Og hvis jeg ikke har det, må jeg finne meg noen nye. Og så har jeg bestemt meg for at jeg ikke skal ha en plan de første månedene. Jeg skal bruke litt tid på å finne ut hva jeg skal bruke resten av livet mitt på, avslutter Henriksen Aas. 

Britt Silseth, tidligere leder av yrkesseksjon kontor og administrasjon. 

Fagforbundet

1. Hva husker du best som leder av din seksjon?

- Det jeg husker best er de gangene vi har fått gjennomslag for yrkespolitiske saker. Når vi har klart å belyse de store yrkesfaglige utfordringene og senere fått politisk gjennomslag for dem har vært stort. Å gi medlemmene muligheten til mer kompetanse har også vært viktig. Er det en ting jeg brenner for, så er det kompetanseheving på arbeidsplassene. 

- Det å være tillitsvalgt i Fagforbundet har gitt mye kunnskap, opplevelser og gode sosiale relasjoner til veldig mange flinke folk. Vi  er et forbund som har et mangfold som profesjonsforbundene bare kan misunne oss.

2. Hva er ditt råd til den nye lederen og hva mener du blir de store utfordringene framover?

- Først og fremst må vi klare å beholde medlemsmassen vi har og ikke minst rekruttere nye. Vi må bli flinkere til å verve medlemmer med høyere utdanning og da må vi og snakke mer med de vi ikke har snakket godt nok med før. Det gjelder i hele LO-systemet. For det er alvorlig det som skjer med nedgangen vi ser i organisasjonsgraden og at LO og de ulike forbundene mister andeler av de som er organiserte. Stadig flere har også lengre utdanning og da må vi være på banen. 

3. Hva skal du gjøre nå?

- Jeg skal ta en litt lengre ferie og så skal jeg sette meg ned og tenke på hva jeg skal gjøre framover. Jeg er jo pensjonist og er glad i fjell og friluftsliv. Jeg har også tre barnebarn som jeg er glad i og vil ta mer vare på. Det kan jo hende det blir en middag i ny og ne med bestemor. Det er en rolle jeg kanskje har forsaket de årene som pendler. Det er noe jeg vil gjøre noe med nå som jeg får mer tid. 

Raymond Turøy, tidligere leder av seksjon helse og sosial. 

Fagforbundet

1. Hva husker du best som leder av din seksjon?

- En av de store høydarene har vært å delta på yrkeskonkurransene nasjonalt og internasjonalt. Det å se norske deltakere vinne og ta gull i for eksempel helsefag, har vært fantastisk. Og det viser hvor god kvalitet det er på yrkesopplæringen og ikke minst blant medlemmene våre. Å snakke med tillitsvalgte og medlemmer som forteller om hva de er opptatt av og bringe det engasjementet inn i organisasjonen for å så stille krav til myndighetene og bidra til endring har vært spesielt meningsfult.

- Jeg vil også trekke fram Fagforbundets internasjonale arbeid. Det er klart at det å ha fått besøke barnebyen i Angola, Palestina og jobbe med de andre internasjonale prosjektene har vært stort. Laos er noe vi snakker sjeldent om og det å møte folk som har blitt utsatt for ulike former for jævelskap har vært tungt, men også lærerikt. Det viktigste er jo at vi gjør noe med det, og det er gjør meg ekstra stolt.

2. Hva er ditt råd til den nye lederen og hva mener du blir de store utfordringene framover?

- Vi må verve medlemmer innenfor alle grupper og vi må synliggjøre våre yrkesgrupper enda mer. Jeg tror også som leder er det viktig å lytte. Å lytte til tillitsvalgte og bringe det inn i organisasjonen er, og skal være viktig for en leder.

3. Hva skal du gjøre nå?

- Jeg skal nok tilbake til Bergen Kommune. Jeg er i en dialog med dem nå, men jeg vet foreløpig ikke hva det blir til.

Skal du ha noe ferie?

- Nei, det blir ikke noe ferie. Etter åtte år som pendler er det nok å ta tak i hjemme, avslutter Turøy med et smil. 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)