Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Skattepenger bevilget til barnehagene skal gå til barna

Spørsmålet om eller hvor mye profitt det skal være lov å ta ut av de private barnehagene diskuteres på Stortinget og i media. Det er musikk i Fagforbundets ører.

profittbarnehage.jpg
(Foto: Fagforbundet)

Stortingspolitikerne skal vurdere strengere regler for å hindre at private barnehageeiere kan ta ut stor fortjeneste fra driften. Flertallet i Utdannings- og forskningskomiteen ga tirsdag 6. februar en innstilling hvor de sier at offentlige tilskudd skal komme barna til gode. De ønsker også å kartlegge pengestrømmene i barnehagesektoren.

Fagforbundet mener at for mange barnehageeiere tar ut både for høye lønninger og et stort utbytte i tillegg.

May-Britt Sundal, leder av Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst, sier at det selvsagt er lov å tjene penger i dette landet.

– Men barnehagene er en del av utdanningsløpet og i høyeste grad en velferdstjeneste. Velferdstjenestene blir finansiert av skattepenger.

 Fagforbundet mener at de skattepengene som gis til barnehagene skal sørge for kvalitet i tilbudet til barna.

– Dersom barnehagen har et overskudd, skal overskuddet gå tilbake til barnehagen og barna, sier Sundal.

Barnehagebaroner tjener grovt

I Frifagbevegelse kan vi lese at ifølge De Facto Analyse, hadde de fire største barnehageselskapene i fjor et samlet overskudd på rundt 740 millioner kroner. De kommersielle som driver barnehager vokser fort. Norlandia, Espira, Læringsverkstedet og Trygge barnehager forventer å øke omsetningen sin fra 6,2 milliarder kroner i fjor, til 7,7 milliarder i år. De Facto anslår at overskuddet vil bli på rundt 770 millioner i år. Noen barnehageeiere tjener hundrevis av millioner på å selge barnehagene. 

May-Britt Sundal med klar tale

– Barnehageeiere skal ikke tjene seg rike på skattefinansierte barnehager. Regelverket må strammes inn for å sikre at et eventuelt overskudd går tilbake til barnehagen og barna. Det er klart at eiere skal ha lønn, og de ansatte skal ha lønns- og pensjonsvilkår på linje med de offentlige ansatte, legger hun til.

– Når vi snakker om profitt, så tenker jeg på de store kommersielle barnehagedriverne. Offentlige penger og foreldrebetaling skal komme barna til gode og ikke gå til privat profitt for eierne, slår Sundal fast.

Ja eller nei til private barnehager

Fagforbundet har mange medlemmer både i private og offentlige barnehager.

Per i dag går halvparten av barnehagebarna i private barnehager. Det er egentlig ikke det som er spørsmålet. For Fagforbundet og Sundal er det vesentlige at skattefinansierte velferdstjenester ikke skal bli investeringsobjekter.

Hun mener det er nødvendig med åpenhet om hvor det blir av pengene i sektoren, at tilskudd og foreldrebetaling virkelig går til barna og at det stilles klare kvalitetskrav. Ifølge Sundal er det de ansatte, barnehagelæreren, barne- og ungdomsarbeideren og assistentene, fornuftig satt sammen i avdelingen, som utgjør kvaliteten i barnehagen.

– I tillegg til at barnehagene skal ha god kvalitet, skal de ansatte i private og kommunale barnehager har likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, sier May-Britt Sundal.

 

 

 

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)