Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

En dag i streiken

I seks uker sto de i teltet sitt, fem streikende barnehageansatte i Elvebakken barnehage på Inderøy. Eieren av den private barnehagen sa opp tariffavtalen i april. Den 22. mai var det tvungen mekling der det ble enighet om at tariffavtalen videreføres - dermed var streiken over.

elvebakken_7118.jpg
F.v. Camilla Anshus, Silje Austad Hallem og Ingrid Haugmark er glade for at streiken er over og tariffavtalen deres videreføres. (Foto: Birgit Dannenberg)

Det vekker oppsikt på et lite sted når fem av ti ansatte i en lokal barnehage går ut i streik. Røra er registrert på Wikipedia med 435 innbyggere. Det røde streiketeltet har stått godt synlig ved veien rett nedenfor barnehagen.

Fagforbundet var på besøk flere ganger for å støtte de streikende i sin kamp for grunnleggende rettigheter. OSS' utsendte reiste nordover i begynnelsen av mai i følge med Grethe Sørensen fra forhandlingsenheten, som også er leder av konfliktberedskapsgruppa, og Lise Ulseth fra kompetansesenteret i Trondheim.

Det er nesten solskinn i Trøndelag denne dagen. Fagforbundet har med jakker, drikkeflasker og godord i bagasjen. De barnehageansatte Camilla Anshus, Silje Austad Hallem og Ingrid Haugmark er streikevakter. De sitter på enkle plaststoler, på bordet ligger det frukt og kjeks. Det er god stemning. Teltet er badet i en rød glød fra teltduken. Her er det pledd til å ha rundt beina og en termos med kaffe for å holde varmen.

Kampen for et organisert arbeidsliv

Streiken for en ny tariffavtale har på dette tidspunktet vart i tre uker, en kamp de streikende på Røra tar på vegne av mange. Det føres logg over aktiviteten på streikevakt. Det er sjeldent stille. Biler som kjører forbi tuter, sjåførene vinker for å vise sin støtte, venner og fagforeningsfolk kommer med matforsyninger og oppmuntring. I dag stikker Kristian Tangen innom, han er tidligere leder for Fagforbundet Ungdom og nå distriktssekretær for LO Trøndelag.

God stemning i streiketeltet: F.v. Nestleder i Fagforbundet Trondheim, Edvin Helland, hjelper til som streikevakt samme dag som Kristian Tangen, distriktssekretær for LO Trøndelag, er på besøk. I midten står Grethe Sørensen fra konfliktberedskapen med jakker som gaver, t.h. Lise Ulseth fra kompetansesenteret i Trondheim. Foto: Birgit Dannenberg
God stemning i streiketeltet: F.v. Nestleder i Fagforbundet Trondheim, Edvin Helland, hjelper til som streikevakt samme dag som Kristian Tangen, distriktssekretær for LO Trøndelag, er på besøk. I midten står Grethe Sørensen fra konfliktberedskapen med jakker som gaver, t.h. Lise Ulseth fra kompetansesenteret i Trondheim. Foto: Birgit Dannenberg

Nestleder i Fagforbundet Trøndelag, Arnt Sigurd Kjøglum, viser fram en slags containerbrakke med toalett og oppholdsrom der man kan lage seg en suppe eller nudler og varme seg litt når det blir for kaldt å sitte i veikanten rett ved Trondheimsfjorden. Det skyer til denne torsdagen og blåser friskt.

– Men vi vil jo gjerne stå hele dagen, sier Camilla Anshus og skifter til varmere klær.

Utømmelig streikekasse

Fagforbundet inviterer til en innendørs lunsj på Inderøy Rådhus. En av de streikende, Jon Inge Suul, er sykmeldt, men alle de andre blir med. Grethe Sørensen roser de streikende. Hun vet at det koster å stå i dette og at det påvirker deres hverdag. Sørensen kan forsikre dem om at hele Fagforbundet har stor beundring for deres mot og utholdenhet. Det ble spesielt lagt merke til streikeleder Ingrid Haugmarks uttalelse til NRK TV, da hun sa følgende til Midtnytt:

– Vi har fått beskjed om at streikekassa er utømmelig, så vi kan stå lenge.

Varmestue: De streikende har en brakke, der de kan varme seg litt, både med støtteerklæringer fra andre fagforeninger på veggen og suppe eller nudler. Camilla Anshus tar på seg varmere klær før hun går ut til streiketeltet igjen. Foto: Birgit Dannenberg
Varmestue: De streikende har en brakke, der de kan varme seg litt, både med støtteerklæringer fra andre fagforeninger på veggen og suppe eller nudler. Camilla Anshus tar på seg varmere klær før hun går ut til streiketeltet igjen. Foto: Birgit Dannenberg

Frustrasjonen over situasjonen er stor og preger de streikende, det er det ikke tvil om. Det er et tett nærmiljø og mye står på spill hvis eier gjør alvor av sine trusler om å legge ned barnehagen. Camilla Anshus sier det slik:

– Det blir 24 unger som i verste fall står uten barnehageplass, det går ut over mange familier.

De streikende tenker på hvordan de gjenværende kollegene opplever situasjonen. Og de er bekymret for hvilket press de to lærlingene eventuelt blir utsatt for. Lise Ulseth og Grethe Sørensen kan gi noen hjelpsomme råd, for eksempel å sette lærlingene i kontakt med elev- og lærlingombudet i fylkeskommunen.

Ny tariffavtale er viktigst

Men begge oppfordrer i første omgang til å konsentrere seg om den manglende tariffavtalen som man ønsker tilbake på plass. Lise Ulseth forteller at Fagforbundet forsøker å konkretisere tallene:

– Det som vi i utgangspunktet regnet med var i eiers interesse, nemlig å legge fram tall som underbygger hennes påstand om at hun ikke har råd til å drive barnehagen med en tariffavtale for sine ansatte, det prøver vi nå å regne ut selv. Vi ønsker å vise at eier fremdeles går med overskudd, selv om hun innfrir tariff-forpliktelser.

Foto: Birgit Dannenberg
Foto: Birgit Dannenberg

Samme kveld er det et møte med foreldrene, der leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst May-Britt Sundal skal informere om streikens hensikt. Foreldrene får en orientering om hvilke grunnleggende rettigheter de ansatte streiker for og viser stor forståelse og sympati.

Vi er tilbake i det røde teltet og ser rett opp til barnehagen der man skimter og hører lekende barn bak gjerdet. Det mistenkes streikebryteri, der eier har hentet inn egne familiemedlemmer for å opprettholde den daglige driften. Lise Ulseth er skeptisk:

– I utgangspunktet er ikke streikebryteri ulovlig. Men vi vil gjerne vite om de som jobber der nå oppfyller kravene til forsvarlig drift.

Fellesskap og solidaritet

Det er mye latter i teltet. Nå har nestleder i Fagforbundet Trondheim Edvin Helland kommet for å være streikevakt sammen med Mari Sjømæling fra Sakshaug skole og Hanne Sakshaug fra fagforeningen Inderøy. Ina, Camilla, Silje og Ingrid trenger avlastning. Når Helland tar en streikevakt er han ikke i tvil om hvorfor:

– Det er viktig å stå her, å vise fellesskap og solidaritet. Det er vår plikt å være her i teltet.

De streikende følger med på sosiale medier og holder seg oppdatert på hva som skjer der. Arnt Sigurd Kjøglum forteller om en kampanje som er i gang på fagforeningsknusere.no, der man kan sende en ferdig mail til eieren av Elvebakken barnehage med signaturen «Med vennlig hilsen, en som støtter kampen for et rettferdig arbeidsliv». Visstnok var det på dette tidspunktet sendt seks brev.

Foto: Birgit Dannenberg
Foto: Birgit Dannenberg

På bilder av fanemarkeringen den 24. april kan man telle godt over 20 fagforeningsfaner til støtte for de streikendes kamp. I brakka henger det en støtteerklæring fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag: «I dag er det dere, i morgen er det oss. Hold ut!»

Støtte fra mange hold

Det kommer flere annonser fra Fagforbundet til støtte for streiken på trykk i Trønder-Avisa og Adresseavisen. Trond Giske nevnte streiken i sin 1. mai-tale i nabobygda Verdal. Hovedtaler i Trondheim, Jane Brekkhus fra Norsk Jernbaneforbund, oppfordret også til å støtte de modige streikende ved Elvebakken barnehage. Trønder-Avisa følger opp med et intervju med Ingrid Haugmark som ble publisert den 4. mai.

Interessen i mediene har vært overveldende, synes Camilla Anshus:

– Vi er jo ikke vant til all oppmerksomhet. Bare den første dagen var det fire aviser her.

Arnt Sigurd Kjøglum bekrefter at det jobbes for å få til flere sympatiaksjoner fra andre fagforeninger. Trykket opprettholdes. Camilla snakker for seg og sine medstreikende, som hun kaller «oss utenom gjerdet», med et smil om munnen:

– Vi kobler aldri av. Vi er på hele tida.

Det blafrer godt i teltduken da vi forlater de streikende denne forblåste torsdagen tidlig i mai.

Lunsj innendørs: Foran f.v. de streikende Silje Austad Hallem, Camilla Anshus, Ingrid Haugmark og Grethe Sørensen, leder for konfliktberedskapen i Fagforbundet, bak f.v. Lise Ulseth fra kompetansesenteret Trondheim, streikende Ina Johnsen og nestleder i Fagforbundet Trøndelag Arnt Sigurd Kjøglum var samlet til lunsj i Inderøy Rådhus i mai. Foto: Birgit Dannenberg
Lunsj innendørs: Foran f.v. de streikende Silje Austad Hallem, Camilla Anshus, Ingrid Haugmark og Grethe Sørensen, leder for konfliktberedskapen i Fagforbundet, bak f.v. Lise Ulseth fra kompetansesenteret Trondheim, streikende Ina Johnsen og nestleder i Fagforbundet Trøndelag Arnt Sigurd Kjøglum var samlet til lunsj i Inderøy Rådhus i mai. Foto: Birgit Dannenberg

Oppfølging på alle fronter

Streiken ble fulgt opp tett videre. Kommunen kom på tilsyn i barnehagen, dessuten ble det kontinuerlig vurdert om lærlingene kunne plasseres et annet sted. Fagforbundets kompetansesenter utviklet et tett samarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Det ble startet undersøkelser rundt eierens bruk av de kommunale tilskuddspengene.

Det ble også fulgt opp en mistanke om streikebryteri, både av egne familiemedlemmer til eier som overtok arbeid for de streikende, men også mulig innleid arbeidskraft fra et vikarbyrå. Fagforbundet Barn og Oppvekst ga 4000 kroner i pengestøtte til de streikendes sak. Ny fanemarkering ble holdt 14. mai.

Slutt på streiken

Etter tvungen mekling den 22. mai gikk eieren med på å videreføre tariffavtalen. Eier og daglig leder Borgny Kjølstads korte kommentar til Trønder-Avisa er at det selvfølgelig er bra at folk er tilbake på jobb.

Anne Green Nilsen fra Arbeidsutvalget holdt en appell på den siste fanemarkeringen, og hun deltok i meklingen.

– Jeg er veldig glad for at streiken er over og at ny avtale er inngått. De streikende skal ha ros for at de tok kampen for tariffavtalen. Et organisert arbeidsliv hvor alle har tariffavtaler er det som skal til for å sikre den norske modellen, hindre sosial dumping og sikre ansatte de rettighetene de har krav på, sier hun.

Også Mette Nord, leder i Fagforbundet, er glad for resultatet. Hun takker forbundets medlemmer i Elvebakken barnehage for å ha stått i kampen for tariffavtale og pensjonsavtale.

– Dette har vært en viktig og ikke minst vanskelig konflikt. Nå har vi fått på plass en ny tariffavtale og en god pensjonsavtale (hybrid) for medlemmene våre. Det må jeg si jeg er veldig glad for, sier hun.

Nå gjelder det å følge med på om eier også overholder den inngåtte tariffavtalen, noe hun tidligere har blitt beskyldt for ikke å gjøre. Men for denne gangen er konflikten over.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)