Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

De rødgrønne og KrF rydder i norsk arbeidsliv

Innleie av arbeidskraft har vært brukt i mange bransjer, til sosial dumping og spare utgifter gjennom dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Nå har et flertall på Stortinget lagd regler som gjør det vanskeligere å utnytte innleid arbeidskraft.

oss_nr1_2018.jpg
Oss tillitsvalgte: Illustrasjon arbeidslivskriminalitet (Foto: Bård Skarra)

Det er klart etter at Kristelig folkeparti støtter et forslag fra de rødgrønne partiene om å begrense adgangen til å bruke innleid arbeidskraft.  

Fagforbundets leder Mette Nord berømmer de rødgrønne og KrF.

– Jeg ønsker innstrammingene i bemanningsbransjen velkommen. Omfattende innleie har blitt brukt til å omgå regelverket mot sosial dumping. Jeg er glad for at KrF, sammen med de rødgrønne, ser verdien og nytten av ryddige arbeidsforhold, sier Mette Nord.

Helt konkret betyr det at:

  • Det bare er bedrifter med tariffavtale inngått med en av de store arbeidstakerorganisasjonene som kan lage avtaler om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft. 
  • Bemanningsbyråene skal ha fast ansatte.

Dette er en av flere endringer som kommer etter Stortingets bahandling av regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene er en klarere definisjonen av hva en arbeidstaker er: 

«Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang».

Les mer om saken og forslaget på Stortingets hjemmesider

 

 

 

 

 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)